Vermijd ontoereikende kredietlimieten.

Als jouw kredietverzekeraar de kredietlimiet die je aanvraagt niet helemaal toekent omdat hij oordeelt dat de betrokken klant onvoldoende kredietwaardig is, kan je minder leveren dan je zou willen of ben je genoodzaakt een gedeelte te leveren op eigen risico.

CRiON gaat voor jou op zoek naar bijkomende dekking, in de vorm van Top-up kredietlimieten. Op deze manier bekom je additionele capaciteit om op gedekte basis zaken te doen met jouw klanten.

Top-up dekking in het kort

Met een Top-up limiet verdubbel je maximaal de initieel toegekende kredietlimiet (basislimiet). De Top-up limiet kan weliswaar nooit hoger zijn dan de basislimiet die ze aanvult. In het geval van een weigering van je initiële limietaanvraag is een Top-up limiet bijgevolg niet mogelijk.

Afhankelijk van de Top-up oplossing, is het jouw initiële verzekeraar (CAP/CAP+), dan wel een tweede verzekeraar (Top-up verzekeraar), die de extra limieten toekent. Er bestaan dus verschillende soorten Top-up oplossingen in de kredietverzekeringsmarkt. Wij kennen ze allemaal en zoeken de Top-up oplossing die het best beantwoordt aan jouw behoeften.

Geïntresseerd in Top-up-dekking?

Vul uw gegevens in indien u meer informatie wenst over Top-up-dekking.

Please enter your personal data below. We will answer your information request within one working day
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Cookies

To use this site optimally, it is necessary to allow cookies.

Settings

Are required for the website to function and cannot be disabled.

Register information about how you visit our website.

Keep track of your surfing behavior to show you relevant advertisements on other sites.