Niet-opzegbare kredietlimieten in het kort

De verzekeraar die de niet-opzegbare kredietlimieten toekent, verbindt zich ertoe om die limieten niet op te zeggen of te verminderen gedurende een bepaalde periode (tot maximum 12 maanden). Ook als het risico op de klant of de desbetreffende sector toeneemt, komt de verdere samenwerking met je klant niet onmiddellijk onder druk te staan. De verzekeraar kan immers zijn risicodekking niet te allen tijde wijzigen.

Niet alle kredietverzekeraars bieden oplossingen met niet-opzegbare kredietlimieten. Wij kennen alvast diegenen die het wel doen. En kunnen bij hen om een voorstel vragen. Zodat jij gedurende een bepaalde periode met zekerheid over de kredietcapaciteit beschikt die je zoekt.

Onze klant aan het woordLees hier een klantengetuigenis

quote

Quote - Hans Mattheeuws 2 Hans Mattheeuws, CFO, Vynova

Niet-opzegbare kredietlimieten laten ons toe om meer business te realiseren

Geïnteresseerd in niet-opzegbare kredietlimieten.Bel of mail een van onze collega's op 09 244 62 62 of info@crion.com