1. FACTORING

Factoring of commercial finance: financiering, opvolging en dekking van uw facturen.

2. CREDIT MANAGEMENT

De credit manager moet een topper zijn.
Goed credit management brengt een onderneming veel geld op.

3. TOP UP

Soms wenst een krediet verzekerd bedrijf een hogere kredietlimiet op een klant en kan de primaire verzekeraar daar niet aan voldoen. Top up kan een oplossing bieden.

4. BORGSTELLINGEN

Door aan uw internationale klanten garanties te geven, weten zij dat u uw contractuele verplichtingen zal nakomen.
Er bestaan tal van garanties: uitvoering en oplevering garanties, douane garanties, ...

5. EXPORT

U als ondernemer weet dat het niet eenvoudig is om nieuwe markten aan te boren: betrouwbare klanten vinden, die u dan ook correct betalen.

6. CREATIEVE DESTRUCTIE

Faillissementen zijn goed voor een economie. Maar wat goed is voor de macro economie, is misschien niet goed voor uw bedrijf...

7. INSOLVENTIEWET

Een nieuwe wetgeving vraagt een nieuwe aanpak. Door de nieuwe insolventiewet zal er sneller ingegrepen worden als een bedrijf niet meer voldoet.

8. IFRS9

IFRS 9 kent een geheel nieuw raamwerk voor waardering van openstaande debiteuren. Voor elke vordering dient een voorziening in de balans worden opgenomen.

9. FINTECH FACTORING

Kan u één commerciele deal laten financieren? Niet met een klassiek factoringcontract. Fintech factoring biedt wel een oplossing.
 

10. POLITIEK RISICO

Uw klant in een overzees land wíl zijn factuur wel betalen, maar kán of mág deze niet voldoen. Uw solvabele afnemer is met andere woorden door overmacht niet in staat zijn verplichtingen na te komen.

11. EXCESS OF LOSS

Als krediet manager heeft u een degelijk krediet management systeem opgebouwd. U weet hoe u solvabele prospecten kan onderscheiden van insolvabele. Een 100% waterdicht systeem? Soms niet en dan kan u beter uw eigen balans beveiligen tegen verliezen.

12. REVERSE FACTORING

Wenst een grote afnemer lange betalingstermijnen maar kan een (kmo) leverancier daar niet aan voldoen? Reverse factoring biedt een oplossing.