Product in de Kijker: NextFactor koopt ook vorderingen op een enkele afnemer

Oprichters Peter Hendrix en Richard Struijk, die NextFactor vorig jaar boven de doopvont hielden, komen niet onbeslagen op het eis. Beiden hebben een achtergrond in de financiële sector, waarvan de laatste 10 jaar in de verkoop en financiering van debiteurenvorderingen.

NextFactor koopt facturen tegen een vooraf afgesproken prijs. Niet aleen koopt zij volledige achterstandsportefeuilles, maar ook – en dat is vrij uniek – individuele vorderingen op ondernemingen.

Zo biedt NextFactor een oplossing voor onder andere kredietverzekerde ondernemingen die op een bepaalde afnemer geen kredietlimiet (meer) krijgen. Of voor ondernemingen die (al dan niet tijdelijk) een tekort hebben aan administratieve krachten om de debiteurenvorderingen behoorlijk op te volgen.

Eenvoudig en snel

Het kopen en beheren van de vorderingen gaat eenvoudig en snel. Klanten van NextFactor bieden hun facturen te koop aan (laden ze op het digitale beheersplatform op) en geven aan welke financieringsformule ze verkiezen: Single (tot maximaal 45% van het factuurbedrag), of Double (tot maximaal 90%).

Binnen maximaal vier dagen beoordeelt NextFactor de aangeboden factuur. Maximaal twee dagen na een gunstige beoordeling, betaalt NextFactor de overeengekomen prijs. Het proces duurt dus minder dan een week.

De voorwaarden zijn gering: de facturen die te koop worden aangeboden zijn vervallen, maar niet verjaard; op een afnemer worden alle betrokken openstaande facturen aangeboden (de gehele vordering op die afnemer); de debiteuren zijn gevestigd in de Benelux (buiten de Benelux biedt NextFactor een no cure nog pay incassodienst aan).

Case: met NextFactor de voorbeschotting door de hoofdfactor verhogen

Een Belgische importeur van meubelen uit China realiseert op een driehonderdtal klanten een omzet van 7 miljoen euro. Hij heeft zijn debiteurenbeheer stiefmoederlijk behandeld en kijkt daarom tegen grote betalingsachterstanden aan (zo bedragen zijn achterstallen op facturen die al meer dan 90 dagen zijn vervallen, maar liefst 1,2 miljoen).

De importeur is factoring opgestart om zijn handelsvorderingen te bevoorschotten, maar omwille van de belangrijke financieringsbeperkingen die zijn factor oplegt (zoals uitsluiting van klanten met een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen en van debiteuren zonder kredietlimiet) kan hij langs die weg slechts 20% van zijn portefeuille financieren.

De factor roept de hulp in van NextFactor. Die koopt in een eerste fase alle facturen V+90 die niet verjaard zijn, onder de Double-formule en start in een volgende fase een servicing contract op voor alle niet-verzekerde vorderingen V+45.

Door de verkoop van zijn vorderingen, weet de importeur zijn werkkapitaal snel te verruimen. Maar belangrijker nog is dat door de samenwerking met NextFactor de importeur zich meer bewust is geworden van het belang van debiteurenopvolging. En dat omwille van dat nieuwe bewustzijn – en de aangezuiverde portefuille – de factor voortaan bereid is tot een ruimere bevoorschotting.