Credit management Think Tank

Nieuwe ideeën voor kredietverzekering

Credit management Think Tank

De economische crisis heeft pijnpunten van het kredietverzekeringsproduct naar voor gebracht. We stellen vast dat de reële wereld de laatste decennia sterk is veranderd en dat het product kredietverzekering aan herbronning toe is. Omdat wij van mening zijn dat creatieve nieuwe ideeën wél mogelijk zijn op het terrein van kredietverzekering zijn we gestart met een denktank.

Doelstelling
Het is de bedoeling van de denktank om te komen tot creatieve en innovatieve oplossingen in credit management en kredietverzekering.

Deelnemers
Innovatie vereist niet alleen kennis, maar vooral ook ondernemende en creatieve mensen die samen ideeën kunnen verwezenlijken. Daarbij komt dat elk idee vanuit verschillende disciplines en functies tegen het licht gehouden wordt.

De samenstelling van de denktank

  • 10 à 15 deelnemers
  • Personen uit het bedrijfsleven maar ook uit de aanbiederszijde
  • Deelnemers uit de academische wereld

Aanpak
We brengen de behoeften die er op heden leven in de bedrijfswereld in kaart.

Op basis van deze noden werken we creatieve en innovatieve oplossingen uit en toetsen deze aan de aanbiederszijde, evoluties in de herverzekeringsmarkt, de informaticamogelijkheden,… om uiteindelijk te komen tot concrete aanbevelingen op korte en middenlange termijn.

Uw ideeën
De Credit Management Think Tank heeft nood aan uw inbreng. Daarom roepen we alle trade credit professionals op om de denktank te voeden en om op deze manier mee te werken aan de toekomst van credit management.
Uw ideeën zijn welkom op: thinktank@crion.com