Peter Van Den Broecke

CFO, Daikin

We werken reeds geruime tijd met CRiON. Haar competentie als makelaar schat ik zeer hoog in. Wij doen ook regelmatig een beroep op haar consultancy expertise. CRiON werkt voor ons Belgische kantoor maar ook voor onze buitenlandse filialen. De hoofdzetel van Daikin Europe is immers in Oostende gelegen.