Factoring

Commercial Finance

Wat is factoring?

Uw omzet groeit? Uw tegoeden op debiteuren stijgt mee? Uw behoefte aan werkkapitaal verhoogt? Een commercial finance contract kan een oplossing zijn. Factoring-financiering groeit immers mee met uw openstaande facturen. 

Commercial finance of factoring is een financieringsvorm voor uw uitstaande facturen. Het is eveneens een middel om het incasso van openstaande facturen over te dragen aan specialisten. De factor kan dus instaan voor de debiteurenadministratie, de voorfinanciering en het afdekken van onbetaalde facturen. Door al deze activiteiten uit te besteden wint u kostbare tijd en wordt u onmiddellijk gefinancierd.

U kunt ook opteren om niet alle services te gebruiken. Draagt u het volledige debiteurenbeheer over of slechts gedeeltelijk? Wenst u gebruik te maken van een risicodekking van de factor, totaal geen risicodekking, of een eigen kredietverzekeringspolis? Hoe wenst u zich te financieren? En welke rapportages wenst u?

Werkkapitaalfinanciering is één van de specialiteiten van CRiON. Door onze ervaring op het gebied van debiteurenbeheer kunnen we u adviseren welk factoringcontract en welke factoringservices meest geschikt voor u zijn. CRiON onderzoekt uw behoeften en maakt voor u een marktanalyse. Hierbij wordt een combinatie van factoringdiensten afgestemd op de specifieke bedrijfssituatie, sector en levensfase van uw bedrijf.

Wenst u meer informatie?

Bel ons voor een afspraak op het nummer: +32 (0)9 244 62 62.
Of stuur een mail naar: info@crion.com.