Garanties & borgstellingen (Bonding)

Extra kredietruimte bij uw bankier

borgstellingen: schema

Met een garantie of een borgstelling van een financiële instelling geeft u uw handelspartners de zekerheid dat u uw contractuele verplichtingen zult nakomen. Als u uw verplichtingen niet zou nakomen, dan zal de financiële instelling een schadevergoeding voorzien.

Niet alleen in de reguliere economie worden garanties en borgstellingen gezien als een algemeen aanvaarde techniek tussen handelspartners. Ook overheden eisen vaak borgstellingen en garanties.

We kennen 2 grote groepen borgstellingen: de contractuele en de wettelijke.
Bij een contractuele garantie vragen uw klanten een borgstelling om zeker te zijn dat u al uw verplichtingen zal nakomen. Mocht u uw contractuele afspraken niet nakomen dan worden uw opdrachtgevers schadeloos gesteld.

Bij wettelijke garanties helpt een financiële instelling u met het afdekken van de wettelijke verplichtingen in het binnen- en buitenland ten opzichte van de douane, belasting- en milieuadministratie,...

Waarom een borgstelling via een kredietverzekeraar i.p.v. uw bank?
Tot voor enkele jaren hadden banken in België een monopolie op het afleveren van borgstellingen. In andere landen was dat niet zo. En ook in België is de markt aan het veranderen. Méér en méér geven kredietverzekeraars garanties af naast de gebruikelijke bankiers.

De voordelen zijn duidelijk:

  • de meeste verzekeraars hebben een AA rating, met andere woorden zijn zeer kredietwaardig;
  • door alle of een gedeelte van uw garanties onder te brengen bij een kredietverzekeraar maakt u ruimte vrij op uw bankkredietlijnen. Hierdoor kunt uw bankfinanciering optimaal inzetten voor de financiering van uw bedrijfsactiviteit.


CRiON helpt u in de keuze van de juiste kredietverzekeraar. Wij bieden u deskundig en persoonlijk advies. De CRiON specialisten hebben een grondige kennis van de mogelijke garantieverstrekkingen en bieden u advies op maat.

Wenst u meer informatie?

Bel ons voor een afspraak op het nummer: +32 (0)9 244 62 62.
Of stuur een mail naar: info@crion.com.