Klassieke kredietverzekering

Uw kredietverzekeringsmakelaar CRiON ondersteunt u

Met een kredietverzekering waarborgt u zich tegen wanbetaling door uw klant. Maar een kredietverzekering is ook proactief. Immers, het is beter voorkomen dan genezen. Een kredietverzekering helpt u het risico op onbetaalde facturen te beperken door de kredietwaardigheid van de klanten te analyseren. Loopt het dan toch fout dan wordt u dankzij uw kredietverkering vergoed.

kredietverzekering: diagram

Niet elke kredietverzekering is dezelfde. Niet elke kredietverzekering komt dan ook tegemoet aan uw specifieke behoeften. Daarom maakt CRiON voor u kosteloos een markt vergelijkende studie tussen diverse kredietverzekeraars. Ook als u al verzekerd bent via een andere makelaar of rechtstreeks bij een kredietverzekeraar!

Als u via CRiON een kredietverzekering afsluit, begeleiden wij u maximaal bij het beheer ervan. Zo garanderen we alvast een snelle afhandeling van uw kredietlimietaanvragen en schadedossiers. Maar er is nog veel meer: als klant van CRiON geniet u van

  • pro-actieve toetsing van uw polisvoorwaarden aan de marktomstandigheden
  • punctuele tussenkomst bij kredietlimietproblemen
  • alerte aanpak en opvolging van uw schadedossiers met het oog op snelle uitbetaling
  • alternatieve incasso-oplossingen
  • opbouw en controle van de contractvoorwaarden en aanhangsels
  • optimalisering van uw debiteurenbeheer
  • studie van uw algemene verkoopsvoorwaarden
  • opleiding van uw medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de debiteurenopvolging
  • internationale verzekeringsprogramma’s voor al uw filialen wereldwijd
  • alternatieve risicofinanciering

Onze polissen

Om u telkens de beste kredietverzekering te kunnen voorstellen, monitoren we permanent het aanbod van kredietverzekeraars wereldwijd. We vergelijken hun polisvoorwaarden en screenen hun dienstverlening.

Algemene Voorwaarden vormen de basis van een contract maar dienen sowieso aangevuld te worden door specifieke voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden worden op maat gemaakt voor uw bedrijf en kunnen door middel van de expertise van CRiON op punt gesteld worden.

Wenst u meer informatie?

Bel ons voor een afspraak op het nummer: +32 (0)9 244 62 62.
Of stuur een mail naar: info@crion.com.