Excess of loss

Grote bedrijven beschermen hun balans

Excess of loss

De “Excess of loss” verzekering biedt bescherming tegen belangrijke debiteurenverliezen zonder wezenlijke inmenging door de verzekeraar in uw credit management.
Uw structurele verliezen worden niet gedekt. De onvoorzienbare en uitzonderlijke risico's die de financiële zekerheid en zelfs de continuïteit van uw bedrijf kunnen bedreigen, vallen wel onder de dekking.

Een Excess of loss verzekering biedt een aantal voordelen: de verzekeraar legt in principe geen kredietlimieten op en komt ook niet tussen bij het incasso van onbetaalde schulden.
Daarnaast kan u de premie gedeeltelijk zelf bepalen in functie van het risico die u aan de verzekeraar wil overdragen en het gedeelte dat u zelf bereid bent te dragen.
Tevens kan u blijven samenwerken met uw vertrouwde credit managementpartners zoals incassobureaus en handelsinformatieleveranciers. 

Er zijn ook voorwaarden

Een Excess of loss polis is voorbehouden voor bedrijven die zelf de kredietwaardigheid van hun debiteuren beoordelen en opvolgen. 
Concreet betekent dit dat het bedrijf goed uitgeschreven credit management procedures en een degelijk uitgebouwde credit management afdeling heeft. Tevens dient het bedrijf de kredietbeslissingen goed te documenteren. De verzekeraar zal dat soms auditen bij aanvang van het contract. Maar in elk geval maken de credit management procedures deel uit van het contract. Bij schade controleert de verzekeringsmaatschappij dan of het bedrijf zijn eigen procedures strikt heeft opgevolgd.

CRiON speelt een grote rol in de begeleiding van de klant die een Excess loss polis wenst aan te vragen. Onder meer onderzoeken we volgende punten:

  • Zijn de procedures duidelijk en volledig?
  • Worden de procedures in de praktijk steeds gevolgd?
  • Zijn de medewerkers voldoende opgeleid? 
  • Voldoet de credit management software?
  • Wordt alles goed gedocumenteerd en bij gehouden?


Indien uw bedrijf nog niet voldoet aan die voorwaarden dan stelt CRiON een stappenplan met een tijdspad voor u op.

Wenst u meer informatie?

Bel ons voor een afspraak op het nummer: +32 (0)9 244 62 62.
Of stuur een mail naar: info@crion.com.