Welke diensten biedt een kredietverzekeraar aan?

Welke diensten biedt een kredietverzekeraar aan?

Kredietwaardigheidsanalyse van de klanten

  • Preventie : Voor het afsluiten van een deal met een nieuwe klant wordt een kredietwaardigheidsonderzoek verricht op basis van zowel officiële gegevens (balansen, RSZ, geprotesteerde wissels) als eigen marktgegevens van de maatschappij (sectorkennis of eigen betaalervaring met de debiteur via andere verzekerden).
  • Bewaking : Op een discrete wijze worden alle klanten tijdens de looptijd van de polis verder bewaakt. De verzekerde wordt op de hoogte gehouden van alle mogelijke factoren die de kredietwaardigheid van de klant kunnen beïnvloeden.

Opvolging van dubieuze debiteuren

  • Innen van de schuldvordering : Na het verlopen van een contractueel bepaalde periode kan elke verzekerde beroep doen op de kredietverzekeraar om zijn onbetaalde schuldvordering te laten incasseren.
  • Alle mogelijke juridische middelen worden uitgeput om de debiteur te doen betalen.

Dekking van de verliezen

  • Bewezen insolventie : Er wordt vergoed binnen de contractueel overeengekomen wachttermijn.
  • Vermoedelijke insolventie : Betaling na het verstrijken van de contractueel overeengekomen wachttermijn zonder dat er sprake is van een officieel onvermogen.