Voldoet CRiON aan GDPR

Voldoet CRiON aan GDPR

CRiON leeft de privacywetgeving strikt na.
In het kader van de nieuwe Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR), brengen wij u dan ook graag op de hoogte hoe we uw persoonsgegevens verwerken.
In de PDF hieronder vindt u meer informatie over de manier waarop CRiON uw gegevens conform de wet op een correcte en transparante manier verwerkt. U heeft het recht om uw gegevens te raadplegen, te laten corrigeren of schrappen en kunt dit doen door contact op te nemen met info@crion.com. U kunt zich tot ditzelfde adres richten indien u wenst dat uw gegevens niet langer gebruikt worden voor marketingdoeleinden of nieuwsbrieven.