Hoe lang blijft een kredietlimiet geldig?

Hoe lang blijft een kredietlimiet geldig?

Bij bepaalde verzekeraars moet bij de start van elk nieuw polisjaar gevraagd worden om de limieten te hernieuwen en over te nemen naar het nieuwe polisjaar. Bij andere verzekeraars blijven de limieten zolang geldig tot u zelf beslist de limieten te laten schrappen of tot op het ogenblik dat de verzekeraar zelf beslist de limiet in te trekken, op te schorten of te verlagen.

Een intrekking van een limiet heeft tot gevolg dat u onmiddellijk alle verdere leveringen aan de debiteur dient op te schorten, tenzij anders overeengekomen met de kredietverzekeraar.

In geval van schade wordt de limiet automatisch opgeschort.