Moet u al uw klanten laten verzekeren?

Moet u al uw klanten laten verzekeren?

Meestal wordt in de kredietverzekeringspolis voorzien dat de totaliteit van de omzet waaraan een kredietrisico verbonden is, ter verzekering dient aangeboden te worden.

De bedoeling hiervan is een anti-selectie te vermijden. Anders zouden enkel de zwakke klanten of de trage betalers, dus de reële risicogroepen in de verzekering ingesloten worden, wat indruist tegen het principe van verzekering, nl. risicospreiding.
Wegens dit principe wordt ook meestal geëist dat het risico evenwichtig over een minimum aantal klanten gespreid is.

Op het globaliteitsprincipe dienen evenwel uitzonderingen vermeld te worden :

  • verkopen waaraan geen enkel kredietrisico verbonden is, nl. remboursverkopen
  • verkopen aan particulieren
  • verkopen aan een vennootschap waarmee financiële bindingen bestaan

De kredietverzekeraar laat wel toe dat bepaalde gedeelten van de omzet uitgesloten worden. Essentieel daarbij is dat de selectie gebeurt op basis van een objectief criterium.