Voldoet CRiON aan Twin Peaks II (MiFID)?

Voldoet CRiON aan Twin Peaks II (MiFID)?

CRiON zoekt als gespecialiseerde makelaar voor u de kredietverzekering die het best beantwoordt aan uw behoeften. Hierbij komen we de verplichtingen na van de wetgever en haar toezichthouder. In de PDF in bijlage vindt u meer informatie over de manier waarop CRiON de Twin Peaks II regels naleeft op het gebied van zorgplicht, informatieverstrekking, belangenconflicten en inducements, rapportering en klantendossier. Bijkomende serviceafspraken kunnen worden vast gelegd in "Service Level Agreements" die CRiON met haar klanten afspreekt. Want CRiON levert méér service dan wat de regelgever oplegt.