Wat is een kredietlimiet?

Wat is een kredietlimiet?

Dit is het maximumbedrag waarvoor de verzekeraar het commerciële risico (betalingsrisico) op de debiteur accepteert.

Op basis van de kredietlimiet wordt het maximumbedrag van de vorderingen bepaald dat de kredietverzekeraar zal verzekeren in geval van schade. A rato van het gedekte percentage over de kredietlimiet zal de verzekeraar een vergoeding uitkeren.

Indien uw openstaand saldo de limiet overschrijdt, zal u niet gedekt zijn voor het gedeelte boven de limiet.