Welke risico's dekt een kredietverzekering?

Welke risico's dekt een kredietverzekering?

Kredietverzekering heeft tot doel een verzekerde te vergoeden voor de vaststaande financiële verliezen opgelopen ten gevolge van de definitieve (faillissement, gerechtelijk akkoord, ...) of vermoede insolventie (onvermogen tot betaling) van zijn debiteur. Ook het politiek risico kan optioneel door een kredietverzekering ingedekt worden.