Single buyer polis

Dekking op strategisch belangrijke klant

Een single buyer polis biedt dekking aan leveranciers die slechts één debiteur of een eenmalig risico wensen te verzekeren. Hierdoor kan de leverancier zich beschermen tegen oninbare vorderingen met individuele, strategisch belangrijke klanten. Deze polis dekt zowel economische als politieke risico's. Een Single buyer polis wordt steeds op maat gemaakt. Een Single buyer polis helpt u ook om het concentratierisico te verminderen en kan bancaire financieringsbeperkingen voorkomen.

Single buyer polis

Wenst u meer informatie?

Bel ons voor een afspraak op het nummer: +32 (0)9 244 62 62.
Of stuur een mail naar: info@crion.com.