Top-up cover

Bijkomende capaciteit

In onzekere economische tijden kunnen kredietverzekeraars hun risico’s terugschroeven. Soms keurt uw verzekeraar ook slechts een deel van uw kredietlimietaanvragen goed. Op die manier kan u minder verkopen dan u zou willen en wordt u in uw zakendoen gefnuikt.

Moeilijke tijden vragen om creatieve oplossingen.
CRiON reikt u het hulpmiddel aan: Top-up cover. Met Top-up cover verhoogt u de kredietlimieten die uw kredietverzekeraar u toekent. Deze dekking kan tijdelijk of permanent worden ingezet. Zo bekomt u toch nog de risicodekking die u zoekt. U kan in alle gemoedsrust uw klanten leveren wat ze verlangen.
De Top-Up polis spiegelt zich vaak aan de voorwaarden die u hebt bij uw primaire verzekeraar. Meestal neemt de secundaire polis zelfs de polisvoorwaarden en -termijnen van uw primaire kredietverzekering over. U hoeft dus veelal geen administratie te voeren die afwijkt van wat u vandaag al doet.

Aansluiting bij uw kredietverzekering?
Welke Top-up polis biedt de beste voorwaarden? Welke polis sluit er best aan bij uw primair contract? Er zijn immers talrijke Top-up polissen. Kortom, genoeg oplossingen om de bomen door het bos niet meer te zien. Daarom helpen de CRiON specialisten u graag uw behoeften te analyseren en een marktvergelijking op te stellen zodanig dat u de beste keuze kunt maken.
CRiON volgt voor u de evolutie van nieuwe en oude producten. Zodanig dat u steeds de meest geschikte dekking geniet aan de beste voorwaarden.

Top-up cover

Wenst u meer informatie?

Bel ons voor een afspraak op het nummer: +32 (0)9 244 62 62.
Of stuur een mail naar: info@crion.com.