Audit

Audit

Uw credit management grondig doorgelicht

Bij de audit brengen we uw bestaand credit management in kaart en gaan we na hoe uw kredietbeheer er optimaal uit zou zien.

Onze aanpak

Om dit te realiseren verzamelen we heel wat informatie die we samenbrengen tot een logisch geheel. De interviews die we hebben met verschillende bij het credit management betrokken personen, zoals de algemeen, financieel en commercieel directeur, vormen hierbij de belangrijkste informatiebron. Wat voor uw onderneming belangrijk is, zal bepalen wie we precies bevragen.

Uw voordelen

  • u krijgt een duidelijk inzicht in de sterke en zwakke punten van het credit management in uw onderneming
  • mogelijke verschillen tussen het op papier gevoerde beleid en de praktische werking worden duidelijk
  • in een bespreking van de resultaten wordt u persoonlijk verdere toelichting verschaft
  • onze neutrale positie garandeert een grotere openheid in de interviews dan wanneer u dit intern zou organiseren
  • uw credit management wordt vanuit een globale visie in kaart gebracht (dus inclusief interacties met andere afdelingen)

Wenst u meer informatie?

Bel ons voor een afspraak op het nummer: +32 (0)9 244 62 62.
Of stuur een mail naar: info@crion.com.