Credit management consulting

Advies op maat

De CRiON credit consultants hebben een brede visie op alle facetten van credit management en debiteurenbeheer. Ze hebben ruime praktijkervaring en zijn daardoor een praktisch klankbord inzake strategie maar ook in het praktisch organiseren van uw credit management afdeling.

Credit management consulting

Onze aanpak

In aansluiting op de audit, bepaalt u welke actiepunten u verder wenst uit te werken. Voor elk van deze actiepunten schrijven wij voor u een volledig draaiboek dat de te ondernemen stappen beschrijft en voorziet in een planning. De beschreven stappen kunnen ofwel door uzelf of door CRiON concreet worden uitgevoerd.
Na verloop van tijd komen we opnieuw bij u langs om met u te zien of de vooropgestelde objectieven zijn bereikt (follow-up).

Voor internationale groepen voorzien we een gespecialiseerde aanpak. CRiON biedt ondersteuning in centralisatie en decentralisatiebeslissingen, werkt op groepsniveau procedures en rapporteringsrichtlijnen uit en helpt ze implementeren.

Uw voordelen

  • Er wordt een duidelijk draaiboek uitgewerkt met alle te ondernemen stappen;
  • u krijgt een duidelijk zicht op de concrete uitwerking van het project;
  • u beslist of u zelf op basis van het draaiboek de nodige actiepunten onderneemt, dan wel of u nog verdere tussenkomst van CRiON wenst;
  • een gefundeerde externe visie.

Wenst u meer informatie?

Bel ons voor een afspraak op het nummer: +32 (0)9 244 62 62.
Of stuur een mail naar: info@crion.com.