Wat is het belang van een geoptimaliseerd credit management?

Wat is het belang van een geoptimaliseerd credit management?

Omzet kan pas resulteren in winst wanneer uw debiteur de afgenomen dienst of het product volledig heeft betaald. Hierbij is het van groot belang dat deze betaling plaatsvindt binnen de afgesproken termijn.

Als uw debiteur later zijn betalingsverplichting nakomt (of misschien helemaal niet) dan kost het uw bedrijf veel geld. Bijgevolg is het nodig om de debiteur aan te manen en in het uiterste geval over te gaan tot gerechtelijk incasso.

Wanneer uw credit management perfect georganiseerd is, draagt dit bij tot een betere inschatting van uw kredietrisico’s alsook tot een betere inning van de vorderingen waardoor het rendement van het bedrijf en de werkingsmiddelen verhoogd worden.