Hoe optimaliseert CRiON de kredietbeoordeling?

Hoe optimaliseert CRiON de kredietbeoordeling?

CRiON maakt vooreerst een grondige analyse van de openstaande posten rekening houdend met fluctuaties, sector- en productspecificiteiten. Aan de hand van de meest geschikte informatiebronnen, worden modellen voor kredietbeoordelingen op punt gesteld door ervaren credit management conultants van CRiON. Vanuit dit perspectief, kunnen de medewerkers van uw bedrijf verder opgeleid worden, kunnen er voorstellen gemaakt worden naar structuurveranderingen en IT aanpassingen. Verder laat dit concept u ook toe meer of minder risico te nemen op bepaalde groepen debiteuren teneinde u bedrijf verder veilig te kunnen laten groeien.