Hoe optimaliseert CRiON de rappelprocedure?

Hoe optimaliseert CRiON de rappelprocedure?

Na de analyse van de huidige procedure worden er aanpassingen doorgevoerd naar de aard, de frequentie en de inhoud van de rappels. De juridische verweermiddelen (cfr. eigendomsvoorbehoud, verkoopsvoorwaarden, orderbevestigingen,…) worden onder de loep genomen. De rappelprocedure wordt ondermeer aangepast aan de specifieke vereisten en gebruiken van het land waar de debiteuren gevestigd zijn. CRiON zal ook de minnelijke en gerechtelijke procedure verder finetunen.