Waarom beslist een bedrijf het credit management te outsourcen?

Waarom beslist een bedrijf het credit management te outsourcen?

Een bedrijf kan geconfronteerd worden met een tijdelijk of een structureel credit management probleem. Een bedrijf kan bij een tijdelijk probleem, zoals tijdelijke betaalachterstanden, een personeelstekort of een gebrek aan credit management kennis, een beroep doen op de credit managers van CRiON. Deze credit managers zullen de kredietrisico’s inschatten, de debiteuren efficiënt aanpakken, een continuïteit van de debiteurenopvolging waarborgen en de incasso-acties kritisch screenen teneinde bijkomende adviezen te verstrekken.

Bij een ingrijpende organisatieverandering is externe begeleiding vaak onmisbaar. Het doorvoeren van vergaande maatregelen (reorganisatie) en implementatietrajecten kan optimaal worden begeleid door de project managers van CRiON. Zij zorgen voor het stroomlijnen van veranderingsprocessen, minimaliseren weerstanden en implementeren efficiëntere en effectievere werkprocessen.