Welke kredietverzekering dekt best uw behoeften?

Niet elke kredietverzekering is dezelfde. Daarom maken wij voor u kosteloos een marktvergelijkende studie. Wij zoeken voor u de kredietverzekering die het best beantwoordt aan uw behoeften.

Een geoptimaliseerd credit management verhoogt het rendement van uw bedrijf

CRiON brengt uw credit management in kaart en werkt een concreet actieplan uit. Onze bijdrage beperkt zich niet tot vrijblijvende adviezen, want we geloven dat consulting altijd 'resulting' moet zijn.

Onze seminars en opleidingen verhogen de kennis van credit professionals

Goede externe sprekers brengen actuele thema's voor credit managers en CFO's. Daarnaast zijn er ook workshops, praktijkgetuigenissen en is er ruimte voor informele netwerking.

Nieuwsbrief

CRiON brengt op kwartaalbasis de nieuwsbrief "Incredible" uit. Hierin vindt u informatie over kredietverzekering, marktinformatie, nieuwe CM producten, resultaten van enquetes die CRiON uitvoerde bij credit managers en CFO's.

Pers en publicaties

Regelmatig publiceert CRiON artikels in kranten en tijdschriften. Daarnaast volgen we op de voet artikels die gepubliceerd worden door kredietverzekeraars en andere aanbieders van credit management diensten. Hieronder vindt u de meest interessante artikels.

Seminars 2016

18 februari - Ronde Tafel: Tips en tricks om vlot te incasseren

Tijdens deze "ronde tafel sessie" zullen we ervaringen uitwisselen in verband met vlot...

24 maart - Open sessie: A broader view on scoring

Mattia Ciprian, CEO modeFinance and Marc Brems, Corporate Credit Risk Manager BASF Antwerpen...

28 april - Open sessie: Geautomatiseerd Order2Cash proces

15u30 Verwelkoming met koffie 16u00 Introductie door Dirk Geerts van Anachron, specialist in het...