Waarom kredietverzekering?Jouw voordelen

Met een kredietverzekering bescherm je jezelf tegen wanbetaling.

De kredietverzekeraar screent proactief de kredietwaardigheid van je klanten zodat je met een gerust gevoel zaken kan doen.

Indien de klant binnen een bepaalde termijn na factuurvervaldag niet heeft betaald, kan je een beroep doen op de kredietverzekeraar voor het incasso.

Wordt de vordering niet of slechts gedeeltelijk geïnd, dan zal de kredietverzekeraar je vergoeden.

Waarom kredietverzekering?

Waarom met CRiON?Onze troeven

Kosteloze marktstudie

Wij plaatsen de voorwaarden en dekkingen van diverse verzekeraars in een helder vergelijkend overzicht voor jou. Ook als je al verzekerd bent via een andere makelaar of rechtstreeks bij een verzekeraar!

Maatwerk

De polisvoorwaarden van de kredietverzekeraar die we voor jou selecteren, passen we aan i.f.v. de dekking die jij nodig hebt.

Internationaal netwerk

Vanuit het wereldwijde netwerk van Aon Credit Solutions ontwikkelen en beheren we voor jou internationale verzekeringsprogramma’s.

Ondersteuning polisbeheer

CRiON begeleidt jou maximaal bij het beheren van jouw polis. Zodat je er optimaal van geniet.

Maximale ondersteuningMet ons sta je sterker in jouw relatie met jouw verzekeraar

Als je via ons een kredietverzekering afsluit, begeleiden wij jou maximaal bij het beheer ervan. Als klant van CRiON geniet je van:

  • prompte tussenkomst bij kredietlimietproblemen
  • alerte aanpak en opvolging van jouw schadedossiers
  • proactieve toetsing van jouw polisvoorwaarden aan wijzigende marktomstandigheden
  • advies over de meest aangewezen oplossingen en alternatieven voor aanvullende of selectieve dekking, handelsinformatie en incasso
Maximale ondersteuning

Onze oplossingen voor kredietrisico’s die je niet of onvoldoende kan afdekken

Soms keurt jouw kredietverzekeraar maar een deel van jouw kredietlimietaanvraag goed. Of is hij niet bereid om één of enkele van jouw transacties te verzekeren. Hij kan ook weigeren om het kredietrisico van jouw projecten op lange termijn af te dekken, of het politieke risico te verzekeren.

Voor die onverzekerde risico’s vindt CRiON een oplossing. Wij kennen de verzekeraars en andere financiële dienstverleners die bereid zijn om jou een aanvullende of selectieve dekking aan te bieden.

Niet-opzegbare kredietlimieten

We negotiëren voor jou limieten die de kredietverzekeraar tot 12 maanden niet kan opzeggen. Je bent dan al die tijd zeker dat je mag blijven leveren mét dekking door de kredietverzekering.

Top-up dekking

We sluiten bij jouw huidige of een andere verzekeraar een extra polis met top-up dekking af. Om in het beste geval de kredietlimieten die onder jouw eerste polis worden goedgekeurd, te verdubbelen.

Gedeeltelijke kredietverzekering

Met onze hulp verzeker je een enkele transactie. Of alleen de transacties die je voert met één of enkele van jouw klanten.

Kredietverzekering op lange termijn

Voor de kredietverzekering van jouw projecten die over verscheidene jaren lopen, vinden we oplossingen bij gespecialiseerde verzekeraars.

Verzekering van politieke risico

Het risico verzekeren omdat de politieke situatie in het land van jouw afnemer zo verandert dat jouw betaling in het gedrang komt? Wij kennen de verzekeraars die dat risico afdekken.

Fraudeverzekering

Steeds meer ondernemers worden het slachtoffer van fraude. Vul daarom jouw kredietverzekering aan met deze waardevolle dekking.

Alleen uitzonderlijke risico’s verzekeren

Wij zoeken voor jou een Excess of Loss kredietverzekering die enkel de uitzonderlijke risico’s afdekt die je niet zelf kan of wil dragen.

Jouw eigen verzekeringsonderneming

We begeleiden jou bij het opzetten van een captive voor het afdekken van o.m. jouw kredietrisico’s.

Veelgestelde vragen over kredietverzekering

Onze aanverwante oplossingen

Als je erop vertrouwt dat jouw credit management robuust genoeg is om jouw kredietrisico’s afdoende te beheersen en je daarom besluit om geen kredietverzekering af te sluiten, sta je zelf in voor het inwinnen van handelsinformatie en het voeren van incasso. Wij wijzen jou dan de weg naar de experten die jou daarin het beste kunnen ondersteunen.

Ook als je kredietverzekerd bent, kan je beslissen om aanvullend op de kredietlimietinformatie die jouw verzekeraar jou bezorgt en/of de incassodiensten die hij jou aanbiedt, op anderen een beroep te doen. Wij kennen de handelsinformatieverschaffers die het best vertrouwd zijn met de thuismarkten van jouw afnemers.

Kredietverzekering zoom

Handelsinformatie

Om de kans dat jouw afnemer insolvabel wordt en jou daardoor niet kan betalen, maximaal te verkleinen, win je handelsinformatie in over zijn financiële positie.

CRiON kent de informatiebronnen die jij nodig hebt. En dat wereldwijd, want niet elke handelsinformatieverschaffer is in elke markt even goed thuis.

Incasso

Hoe goed je jouw kredietrisico’s ook inschat, het is niet uitgesloten dat een afnemer jou toch niet kan of wil betalen. Je bent dan op incasso aangewezen.

Wij geven jou toegang tot een wereldwijd netwerk van incassodienstverleners en selecteren daaruit voor jou de beste partner. Zodat je alsnog wordt betaald.

quote

Hans Mattheeuws Executive Vice-President Finance, Vynova

CRiON vond voor ons een kredietverzekering met niet-opzegbare kredietlimieten. Zo kon onze handelscapaciteit sterk groeien.

Overleg met een specialist in kredietverzekering.

Jouw kredietrisico is uniek. Daarom willen we vooral naar jou luisteren.

Voor het optimaal beheersen van jouw kredietrisico, contacteer ons nu voor kredietverzekering, handelsinformatie of incasso op maat van jouw behoeften.

+32 (0)9 244 62 62 info@crion.com