Veel meer fraude dan je denkt

Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met fraude. Gelukkig leiden niet alle fraudepogingen tot schade, omdat ondernemers ze herkennen en zo onheil afwenden. Evenwel, dat afwenden wordt steeds moeilijker, omdat het aantal fraudepogingen groeit en fraudeurs steeds vindingrijker worden. En als fraudeurs in hun opzet slagen, dan is de schade vaak erg groot. Soms loopt die op tot miljoenen euro’s!

Je kan je dus maar beter goed indekken

Om schade door fraude te vermijden, maak je werk van fraudepreventie (zie de tips & tricks die we hieronder meegeven). Maar ook als je heel wat inspanningen levert om fraude te voorkomen, is het nooit uitgesloten dat je toch nog slachtoffer wordt. Fraudeurs worden immers steeds inventiever. Sluit daarom een fraudeverzekering af als sluitstuk van jouw fraudepreventie. Zodat jouw schade wordt vergoed als een fraudeur jou, of jouw medewerkers of collega’s, toch nog weet te misleiden.

Wat dekt een fraudeverzekering?

Met een fraudeverzekering bescherm je jouw onderneming tegen financiële schades door interne en externe fraude. Waarschijnlijk moet je kosten maken om verdere schade te beperken, zoals de kosten voor gerechtelijke procedures. Ook die kosten worden door een fraudeverzekering gedekt.

Interne fraude

Interne fraude is fraude door één of verscheidene van jouw medewerkers of collega’s. Zij komt het meeste voor, al vermoeden de meeste mensen het tegendeel. Interne fraude wordt immers vaak toegedekt, omdat de vertrouwensschade groot is (eigen medewerkers kan je toch vertrouwen, niet?)

Enkele voorbeelden:

 • Geld van de onderneming overschrijven naar een privérekening
 • Valse facturen opmaken op niet-bestaande leveranciers en de betalingen die de onderneming uitvoert, afleiden naar een privérekening
 • Goederen op naam van de onderneming aankopen voor privédoeleinden
 • Onjuiste kosten- of urendeclaraties indienen
 • Bedrijfsgeheimen verkopen aan een concurrent

Externe fraude

Externe fraude wordt gepleegd door mensen van buiten jouw onderneming. Zij doen zich bedriegelijk voor als een manager of een zakenrelatie (klant of leverancier) van jouw bedrijf om geld of goederen te stelen.

Enkele voorbeelden:

 • CEO-fraude: iemand doet zich voor als manager van de onderneming en beveelt een medewerker om een som over te schrijven naar zijn rekening
 • Factuurfraude: een fraudeur onderschept een factuur en vervangt het rekeningnummer van de begunstigde leverancier door het zijne.
 • Kopersfraude: iemand doet zich voor als een grote, bestaande klant of een belfotevolle, nieuwe klant en laat goederen leveren op zijn adres

Hoe fraude voorkomen?Tips & tricks

 • Vierogenprincipe
  Grote sommen geld overschrijven, of grote hoeveelheden goederen leveren? Dat kan een medewerker nooit alleen. Hij heeft daarvoor de instemming van een tweede collega nodig.
 • Controleprocessen
  Een zakenrelatie kondigt een nieuw rekeningnummer aan? Of nieuwe contactgegevens? Bel dan altijd een bekende vertrouwenspersoon bij die zakenrelatie om te verifiëren!
 • Tests
  Hou je medewerkers en collega’s alert voor frauderisico’s. Mail hen bijv. fake phishing mails en monitor hoe ze ermee omgaan.
 • Solide IT-infrastructuur
  Werp een firewall op en houd je softwareapplicaties altijd up-to-date. Zorg ervoor dat back-ups geheel afgescheiden zijn van wat ze dupliceren, dat ze m.a.w. op afzonderlijke servers staan.

Meer info omtrent fraudeverzekering aanvragen:

Vul uw gegevens in indien u meer informatie wenst over fraudeverzekering.

Vul hieronder jouw persoonsgegevens in. We beantwoorden dan binnen een werkdag jouw informatieaanvraag
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.