Uw klant in het buitenland wil zijn factuur wel betalen maar kan of mag deze niet voldoen.

Uw solvabele afnemer is met andere woorden door overmacht niet in staat zijn betaalverplichtingen na te komen.

Er zijn diverse oorzaken mogelijk; het land is in oorlog of er is politieke instabiliteit, de plaatselijke overheid trekt invoervergunningen in of bevriest de betalingen, aardbevingen of overstromingen schakelen het bankverkeer uit, voorbeelden genoeg.

Als exporteur kan u zich verzekeren tegen deze onvoorspelbare gebeurtenissen.

Meer informatie over het verzekeren van politieke risico's?.