Welke kredietverzekering dekt best uw behoeften?

Niet elke kredietverzekering is dezelfde. Daarom maken wij voor u kosteloos een marktvergelijkende studie. Wij zoeken voor u de kredietverzekering die het best beantwoordt aan uw behoeften.

Een geoptimaliseerd credit management verhoogt het rendement van uw bedrijf

CRiON brengt uw credit management in kaart en werkt een concreet actieplan uit. Onze bijdrage beperkt zich niet tot vrijblijvende adviezen, want we geloven dat consulting altijd 'resulting' moet zijn.

Onze seminars en opleidingen verhogen de kennis van credit professionals

Goede externe sprekers brengen actuele thema's voor credit managers en CFO's. Daarnaast zijn er ook workshops, praktijkgetuigenissen en is er ruimte voor informele netwerking.

Nieuwsbrief

CRiON brengt op kwartaalbasis de nieuwsbrief "Incredible" uit. Hierin vindt u informatie over kredietverzekering, marktinformatie, nieuwe CM producten, resultaten van enquetes die CRiON uitvoerde bij credit managers en CFO's.

Pers en publicaties

Regelmatig publiceert CRiON artikels in kranten en tijdschriften. Daarnaast volgen we op de voet artikels die gepubliceerd worden door kredietverzekeraars en andere aanbieders van credit management diensten. Hieronder vindt u de meest interessante artikels.

Seminars 2020

11 februari - Workshop - credit management SCRUM

Op vlak van credit management zagen en zien we duidelijke verschuivingen en trends. En hier willen we...

23 februari - one-on-one sessie

Zit je met vragen rond een dispuut met een buitenlandse klant? Kan je procederen onder Belgisch recht?...

25 februari - one-on-one sessie

Zit je met vragen rond een dispuut met een buitenlandse klant? Kan je procederen onder Belgisch recht?...