AiVidensBetalingsgedrag van klanten en wanbetalingsrisico analyseren

Het AiVidens platform analyseert het betalingsgedrag van klanten en het risico op wanbetaling. Het voorspelt ook wanneer uw klanten hun facturen zullen betalen.

Er zijn verschillende gebruikscases voor de verschillende indicatoren (KPI's) die het platform levert: inzicht in de ontwikkeling van de debiteurenportefeuille, anticiperen op betalingsproblemen en op basis daarvan de meest geschikte incasso-acties bepalen, en tot slot het bieden van nauwkeurigere cashflowoverzichten.

Dashboards

De resultaten van de gedrags- en risicoanalyses laten onder andere toe om de evolutie van de segmentatie van de schuldportefeuille doorheen de tijd te begrijpen. De oplossing biedt een breed scala aan rapporten met dit doel, waaronder waarschuwingen voor elke berekende indicator.

Dunning and collection

Je kunt je eigen incassostrategieën configureren door aanmanings- en incassoprocessen te combineren in specifieke stappen. Je strategieën kunnen traditioneel zijn (alleen op achterstallige betalingen), proactief (integratie van voorspellingen en betalingsgedrag) of een combinatie van beide.

Cash Flow Forecasting

Deze recente innovatie in ons platform stelt ons in staat om de voorspellingen van onze algoritmen te combineren met de betalingservaringen van incassoteams. Het doel is eenvoudig: de kloof tussen incasso en cashmanagement overbruggen en de nauwkeurigheid van cashflowvoorspellingen verbeteren.

Het AiVidens-platform kan met elk ERP worden geïntegreerd. Het duurt slechts een paar weken voordat het platform operationeel is voor de gebruikers.

Logo Ai Videns web

Spreek met een expert in digitalisering van credit management.

Jouw credit management is uniek. Daarom willen we vooral naar jou luisteren.

Contacteer ons nu voor de applicaties die het beheer van jouw credit management in het algemeen – en jouw kredietverzekeringspolis en quote-to-cash cyclus in het bijzonder – aanzienlijk vergemakkelijken.

+32 (0)9 244 62 62 info@crion.com