Versterk uw cashflow positie via een factoringoplossing

Klanten betalen zelden cash. Facturen betaalbaar met een betalingsuitstel (bv. 30 of 60 dagen) zijn geen uitzondering. Dit heeft mogelijks een aantal nadelige gevolgen voor uw onderneming: liquiditeitstekort, nood aan opvolging en risico op niet-betaling. Factoring kan u hierin helpen. Maar wat is factoring? En wat zijn de voorwaarden? Wij leggen het u graag uit.

Voordelen van factoring

U ontvangt onmiddellijk betaling van het grootste deel van uw facturen. Hierdoor verbetert uw cash positie, waardoor uw onderneming financiële ademruimte krijgt en verder kan groeien. Daarnaast biedt factoring ook als voordeel dat de debiteurenadministratie uit handen wordt gegeven, waardoor u meer tijd krijgt voor uw kernactiviteiten. Bovendien kan u ook het risico van niet-betaling door uw klanten laten verzekeren.

Voorwaarden

Om financiering op basis van uw facturen te kunnen verkrijgen is het cruciaal dat het gaat om B2B-facturen voor volledige geleverde of afgewerkte prestaties. Voorschotten, tussentijdse vorderingsstaten, consignatiefacturen, enz., alsook facturen gericht aan particulieren, komen dus niet in aanmerking voor financiering. Weliswaar kan de factoringmaatschappij deze facturen steeds opvolgen.

Daarnaast dient in principe de gehele klantenportefeuille onder factoring geplaatst te worden, hoewel uitzonderingen altijd bespreekbaar zijn. Een factoringoplossing voor slechts 1 debiteur is echter niet mogelijk.

Kosten

Wat de kosten betreft, zijn deze veelal tweeërlei: enerzijds is er een commissie (‘factorloon’) voor de behandeling en opvolging van de facturen, en anderzijds is er een intrestkost op de bedragen die worden gefinancierd. Hoewel iedere factoringmaatschappij haar eigen kosten bepaalt, bedraagt de totale kost van een factoringoplossing veelal tussen de 0,50% en 3,0% van het omzetcijfer. Dit hangt in grote mate af van de omzet en het aantal te verwerken facturen.

Tot slot wordt factoring vaak geassocieerd met grote ondernemingen. Dit is echter niet het geval. Ook voor startende tot kleine en middelgrote ondernemingen bestaan er spelers die een factoringoplossing op maat aanbieden.

Bron: Nieuwsbrief Refibo (www.refibo.be)