Credit or crisis?

De covidcrisis … 1 jaar later. Een goed moment om met 5 verzekeraars rond de tafel te zitten om de balans op te maken en vooruit te blikken. Wij geven alvast de grote lijnen van het panelgesprek weer.

Meer overheidssteun, minder crisis

Geen van de verzekeraars zien deze keer een liquiditeitscrisis. Er zijn nog wel meer verschillen met de crisis van 2008: deze keer zijn zo goed als alle sectoren geraakt, bij de bedrijven zien we in het algemeen een grote impact bij KMO’s. En niet te vergeten ook u en ik zijn geraakt door deze crisis.

"Er is een duidelijke bezorgdheid naar hoe en wanneer het einde van de overheidssteun op ons afkomt."

De gigantische overheidssteun met maatregelen op diverse niveaus hebben tot nu toe de impact van de crisis weten te beperken. Er is dan ook een duidelijke bezorgdheid naar hoe en wanneer het einde van de overheidssteun op ons afkomt. Verzekeraars lanceren dan ook een oproep om dit op zijn minst gefaseerd aan te pakken, hand in hand met het herstel van de economie.

Meer krediet, minder lucht

De klassieke kredietverzekeraars bevestigen dat hun acceptatie op dit moment hoger ligt dan bij de start van de pandemie in maart vorig jaar. Een eerste logische stap was de lucht uit de limieten te halen en de kredietlimieten beter af te stemmen op de reële nood van de verzekerden.

Verzekeraars geven aan hierover in dialoog met de verzekerden te zijn gegaan. In overleg en op basis van bijkomende informatie konden bepaalde limieten dan ook hersteld worden. Naast de communicatie over individuele debiteuren, was er ook een aanbod van webinars, nieuwsbrieven, virtuele bezoeken, … Verzekeraars bevestigen allemaal dat in crisistijden communicatie meer dan ooit belangrijk is.

"Er is een consensus bij de verzekeraars over het groeiend belang dat gehecht wordt aan betaalervaring als indicator voor kredietwaardigheid en het toekennen van kredietlimieten."

Minder financiële cijfers, meer betaalinfo

Wat dan met de scoringsmodellen van verzekeraars? Zijn ze crisisbestendig of misschien wel wat te streng voor ondernemingen die hun weg uit deze crisis zoeken? Wat als de jaarrekeningen 2020 beschikbaar zijn? Wellicht zullen heel wat underwriters rode pijltjes naar beneden zien als ze jaarrekeningen 2020 bekijken. Op dat moment zullen we mogelijk al 2 kwartalen ver in 2021 zijn met wellicht voor veel ondernemingen al groene pijltjes omhoog. Kortom, het delen van recente financiële cijfers zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn bij het verder behouden van de huidige kredietlijnen.

Daarnaast horen we consensus bij de verzekeraars over het groeiend belang dat gehecht wordt aan betaalervaring als indicator voor kredietwaardigheid en het toekennen van kredietlimieten. Laat dit nu naadloos aansluiten bij een trend die we zien bij credit managers om het betaalgedrag van hun klanten korter op te volgen. Het delen van die betaalervaring brengt je mogelijk een stap dichter bij het behouden van je kredietlimiet.

Robot versus mens

De aandachtige lezer heeft het opgemerkt: geen meer of minder deze keer. Wel mens en robot hand in hand. Robotisering, algoritmes, neurale netwerken, machine learning, AI, … maken al deel uit van het kredietlimietproces bij verzekeraars. Bij één verzekeraar zagen de robots de toekomst een beetje te rooskleurig in en werd ingegrepen door parameters te verstrengen. Intussen hebben de robots hun roze bril terug opgezet en werden de strengere parameters teruggedraaid. Meer robotisering biedt meer tijd voor kwalitatief onderbouwde analyses door de underwriters. En meer tijd voor communicatie!

Een optimale combinatie van machine en mens moet toelaten de robuuste ondernemingen van de zombiebedrijven te onderscheiden. En dat tegen een achtergrond van verwachte faillissementen. Want alle verzekeraars verwachten een stijging in faillissementen: hier is enkel nog de vraag wanneer dit zal komen.