ESG in credit riskEls De Smet, Senior Credit Management consultant bij CRiON

Is je credit risk benadering aan een update toe? Als je vorig jaar crisisbestendigheid had toegevoegd aan je kredietwaardigheidsanalyse, is ons advies om vanaf nu ook ESG indicatoren mee op te nemen.

De financiële driehoek voorbij

Wie eerste stappen zet in credit risk analyse komt al gauw bij de financiële driehoek uit: rendabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Deze financiële indicatoren zijn vaste waarden bij het inschatten van kredietrisico. Daarnaast verdienen kwalitatieve indicatoren (niet-financieel) zoals bijvoorbeeld betaalervaringen, het niet-indienen van de jaarrekening, bestuurders betrokken in eerdere faillissementen en RSZ achterstallen absoluut ook een plaats in je credit risk analyse.

Als credit analist zag je vorig jaar je indicatorenpallet verder uitbreiden door de pandemie. Je zag een groot verschil in impact voor verschillende sectoren: waar de horeca zwarte sneeuw zag, kleurde de lucht roze voor de farmaceutische sector. Voor je klanten die zich midden in de storm bevonden, wou je een goed zicht hebben op hun crisisbestendigheid. Dit is nu een nieuwe dimensie die je meeneemt in je analyses.

ESG in credit risk

De voice of the customer klinkt alsmaar luider

In een wereld in verandering klinkt intussen de stem van de klant steeds luider. Zo willen steeds meer consumenten enkel kleding die niet door kinderarbeid tot stand kwam en is er meer aandacht voor klimaat en milieu. Ook investeerders nemen milieu (Environment), sociale, (Social) en bestuurscriteria (G) mee in hun beslissingen. Hoog tijd dus om als credit manager of credit risk analist je even in deze wereld onder te dompelen.

Eerste ESG kredietrisico inzichten

Hoe komen ESG scores tot stand? Bureau van Dijk maakt een inschatting van hoe bedrijven omgaan met hun ESG risico’s en opportuniteiten. Ook voor bedrijven waarvoor relatief weinig informatie beschikbaar is, kunnen betrouwbare inschattingen gemaakt worden (onder meer door het inzetten van machine learning). Op basis van de analyses van Bureau van Dijk bieden we je volgende ESG kredietrisico inzichten:

  • Sterke regionale verschillen: globaal zien we de hoogste ESG scores voor Europese bedrijven
  • Sterke verschillen per sector:
    • de financiële sector staat bovenaan met hoge ESG scores: door de aard van de activiteit is er een beperktere blootstelling aan bepaalde risico’s vb. werknemersveiligheid en bovendien is al heel veel aandacht voor compliance
    • industriële sector: hier zien we vaak nog een aanzienlijke ecologische voetprint wat resulteert in een lagere ESG score
  • Grootte van de onderneming: grotere bedrijven halen globaal betere ESG scores

Top ESG = kleine PoD

En dan natuurlijk: save the best for last: ESG indicatoren scoren goed als het aankomt op het voorspellen van faillissementen. Zo ziet Bureau van Dijk een sterke correlatie tussen de ESG scores en kans op faillissement: bedrijven met een hoge ESG score hebben een lage kans op faillissement (Probability of Default).

Als dat niet mooi is: bedrijven met veel aandacht voor milieu, sociale aspecten en een deugdelijk bestuur hebben, betekenen ook minder risico voor jou als leverancier.

Met dank aan de waardevolle inzichten van onze credit management circle partner Bureau van Dijk (webinar van 03/02/2022).
Neem je graag deel aan een event van de Credit Management Circle? Klik hier om onze agenda van 2022 te ontdekken

Start2Credit

ESG-indicatoren worden steeds belangrijker bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van ondernemingen. Hoe neem je als bedrijf die indicatoren mee in je beoordelings- en evaluatieproces? En hoe ga je als credit professional daar nu praktisch mee aan de slag?

In de Start2Credit opleiding bieden we inzicht in het beoordelings- en evaluatieproces bij een kredietwaardigheidscheck van klanten en prospecten.

Klik hier om de Start2Credit opleiding te ontdekken