Kredietverzekering als kompas in onzekere tijden.

Zonder kompas raken zelfs de meest ervaren wandelaars verdwaald in het bos. Dat het economisch minder goed gaat is geen nieuwtje. Op geopolitiek vlak zien we conflict in Oekraïne, oorlog in Israël, de conjunctuur gedraagt zich wispelturig, met een duidelijke daling van de vraag. De vertraagde economische groei en de vele onzekerheden zorgen voor onrust bij iedereen. Ook CFO’s, creditmanagers en financiële professionals geven aan dat er een groeiende nood is aan alternatieven die meer richting en zekerheid kunnen bieden.

In ons jaarlijks panelgesprek gingen we met 5 kredietverzekeraars (AIG, Allianz Trade, Atradius, Coface en Credendo) rond de tafel zitten om samen de huidige toestand te evalueren. De vraag die centraal stond tijdens het gesprek: Staat de geldkraan nog open? De spreekwoordelijke kraan in deze context betreft de vlotheid waarmee kredieten worden toegekend. Van daaruit is het ook belangrijk te kijken of kredietlimieten standhouden en daarmee toegang tot financiering blijven faciliteren. Hieronder wandelen we jullie door de belangrijkste punten.

Kredietverzekering als kompas in onzekere tijden.

Kredietlimieten en acceptatiegraad blijven hoog ondanks de volatiele omstandigheden.

We zien een shift van “Langzaam en regelmatig” naar “Onstabiel en volatiel”. Dat veilige gevoel van zekerheid is verdwenen. Daar waar er vroeger sprake was van duidelijke wereldleiders, zien we nu de wereldeconomie fragmenteren in verschillende machtsblokken. Er heerst een zekere spanning en een verschuiving naar nieuwe opkomende markten.

Daarnaast kunnen we vaststellen dat de interestvoeten alle kanten op gaan en grote schommelingen tonen. Ondanks deze volatiele omstandigheden, tonen acceptatiecijfers aan dat de acceptatiegraad zo goed als ongewijzigd is gebleven. De kredietlimietkompaswijzer blijft dus nog steeds heel duidelijk het noorden aanwijzen.

Shutterstock 1410379865

Steeds meer bedrijven hebben behoefte aan een verhoging van hun werkkapitaal, maar ondervinden moeilijkheden om financiering te bekomen.

De combinatie van moeilijke economische omstandigheden en een de daling van de vraag leidt voor veel bedrijven tot liquiditeitsproblemen. Ze geraken achterop met betalingen, hebben moeite om hun hoofd boven water te houden en zijn uiteindelijk genoodzaakt om de stekker eruit te trekken. Uit de laatste analyse van GraydonCreditsafe bleek dat er in 2023 een recordaantal faillissementen werden genoteerd Vlaanderen. Vooral in de bouwsector en in de horeca werden beduidend meer bedrijven failliet verklaard ten opzichte van vorig jaar.

Kredietverzekeraars beklemtonen dat onderwerpen zoals cashflow en cashplanning in huidige omstandigheden van essentieel belang zijn. Niet enkel bedrijven hebben er baat bij om hun financiële positie op de voet op te volgen. Ook banken bestuderen zorgvuldig de evolutie van cashflow bij de beoordeling van kredietaanvragen. Verzekeraars zijn het eens dat de geldkraan nog voldoende openstaat in de context van het krijgen van nieuwe leningen. Bij een uitbreiding of verlenging van een bestaande lening daarentegen, zouden bedrijven kunnen botsen op meer restrictieve maatregelen van banken die de geldkraan steeds meer dichtdraaien. Dit zou een cascade aan faillissementen kunnen veroorzaken eenmaal de bank beslist om de geldkraan volledig dicht te draaien en financiering stop te zetten.

Cashflow voorspellende tools als navigatie-instrument om mee richting te bepalen.

Er dient echter een kanttekening te worden gemaakt als het gaat over het opvolgen van cashflow. In tijden van stabiele interestvoeten was het eenvoudiger om zicht te krijgen op je toekomstige cashflow. In de huidige realiteit, met volatiele interestvoeten, is het veel moeilijker om een duidelijk beeld te schetsen. Gelukkig bestaan er software-oplossingen zoals cashflow voorspellende tools dat bedrijven als kompas kunnen inzetten om te navigeren in continu veranderende economische omstandigheden. Benieuwd wat dit voor jouw bedrijf kan betekenen en hoe deze tools je kunnen helpen om meer grip te krijgen op je cashflowbeheer? Ga naar onze digitale oplossingen.

Niet langer enkel financiële indicatoren die het noorden aanwijzen.

Verzekeraars onderstrepen tijdens het panelgesprek dat financiële cijfers alleen, niet voldoende zeggen over de toekomst en het succes van een bedrijf. ESG-factoren worden steeds vaker meegenomen in de risicoanalyse van banken en kredietbeoordelaars, met als gevolg dat een goede credit rating louter op basis van kwantitatieve gegevens er veel minder goed kan uitzien eenmaal ESG-criteria worden meegenomen in de beoordeling. Met een slechtere credit rating wordt het voor bedrijven veel moeilijker om toegang te krijgen tot financiering. Dit geldt ook omgekeerd, waarbij verzekeraars aangeven dat bedrijven betere condities kunnen worden voorgelegd als ze aan bepaalde ESG-voorwaarden voldoen.

Op zoek naar jouw kompas? Volgende oplossingen kunnen je helpen om beter te navigeren in onzekere tijden en jezelf goed voor te bereiden op mogelijke uitdagingen:

  • Kredietverzekering als sleutel tot financiering
  • Factoring als alternatieve financieringsvorm
  • Volgende opleidingen bieden je een heldere kijk op kredietwaardigheid:

We danken de verzekeraars voor deze waardevolle inzichten.
Het panelgesprek vond plaats op 28/11/2023 en werd gemodereerd door Geert Janssens, hoofdeconoom bij ETION.

Ben je er de volgende keer graag bij?
Klik hier om de Credit Management Connect-agenda van 2024 te ontdekken

Financing

Factoring

Kredietverzekering

Kredietverzekering