Werkkapitaal optimaliseren is meer dan DSO bewaken

Benieuwd naar opportuniteiten om je werkkapitaal te verruimen? DSO onthult vaak slechts een tipje van de werkkapitaal-ijsberg. Er zijn nog meer KPI’s die je kan bewaken en nog meer acties die je kan ondernemen om je working capital performance te verbeteren.

Zo lichtte Patrick Vercammen, senior management consultant in finance & business transformation, toe in het webinar dat CRiON opzette samen met Collenda, credit management software supplier en Silver Flex Partner van Credit Management Circle, CRiON’s expertiseforum voor credit managers.

Werkkapitaal optimaliseren is meer dan DSO bewaken

Werkkapitaal zit overal in jouw organisatie

Al te vaak kijkt men in een onderneming alleen naar het collections team om het werkkapitaal te optimaliseren. “Als zij erin slagen om de gemiddelde uitstaande betalingstermijn terug te dringen, is de kous af, redeneert men dan,” aldus Vercammen.

Werkkapitaal wordt evenwel in alle bedrijfsafdelingen gegenereerd. Het optimaliseren van working capital management begint bij de betalingsvoorwaarden die sales aan hun klanten toestaan. En eindigt bij het correct alloceren van binnenkomende betalingen aan de overeenstemmende facturen.

In de cash to order cyclus – die over de gehele organisatie reikt van prospectie tot betalingsverwerking – zijn er dan ook vele touch points waarop werkkapitaal kan worden gegenereerd ... Of verloren: elke driver van werkkapitaaloptimalisatie, is ook een mogelijke cash leak.

Het is dan ook belangrijk om al die touch points te identificeren en te kwantificeren. En op grond van de uitkomst van die kwantificering te bepalen welke de key drivers zijn van werkkapitaal performance management in je organisatie.

Kijk verder dan DSO

Of beter: kijk verder dan DSO (days sales outstanding of gemiddelde openstaande betalingstermijn), zoals die doorgaans wordt berekend, d.i. [debiteurensaldo einde maand / maandomzet] x 30. Deze berekeningsmethode geeft slechts een gemiddelde over al je debiteuren heen. Het geeft bijvoorbeeld geen inzicht in hoe de betalingstermijnen die je grootste afnemers hanteren, verschillen van die van je kleinere debiteuren. Maar de impact van het betalingsgedrag van de eerste groep op het werkkapitaal is wel een stuk groter.

Een betere berekeningsmethode is dan ook de zogenaamd directe, waarbij je voor elke factuur afzonderlijk nagaat binnen welke termijn die is betaald en op grond daarvan gewogen gemiddeldes berekent die rekening houden met de omvang van elke transactie afzonderlijk. Was zo’n berekening vroeger soms onmogelijk, want te omvangrijk, zijn er vandaag tal van applicaties op de markt waarmee je deze berekening makkelijk maakt.

Vercammen adviseert ook: “Beperk je niet alleen tot de reële betalingstermijnen (average days delinquent) die je bij voorkeur via de directe methode berekent. Kijk ook naar de toegestane betalingstermijnen (best possible DSO) waarmee sales instemt. Die zijn vaak niet voor alle klanten dezelfde; dikwijls worden afwijkende betalingstermijnen toegestaan”.

Neem iedereen mee in het bad

Je hebt bepaald wat de key drivers zijn van working capital performance management binnen je organisatie. Dan is het nu tijd om voor elk van die factoren een KPI formuleren en te bewaken. Of beter nog: de meest aangewezen personen binnen de organisatie aanduiden om de KPI’s te monitoren.

Zoals we in het begin van dit artikel al meegaven: werkkapitaal wordt in de gehele onderneming gegenereerd en moet daarom in alle afdelingen van de organisatie worden bewaakt. Van sales tot collections medewerkers: iedereen draagt bij tot het optimaliseren van het werkkapitaal.

Documenteer dan ook zorgvuldig de KPI’s, zodat het voor iedereen binnen de organisatie duidelijk is wat die KPI’s exact betekenen. En hoe zij die indicatoren kunnen bewaken en zo nodig bijsturen om bij te dragen aan het vergroten van het werkkapitaal.

Onze belangrijkste aanbevelingen

  • Identificeer de key drivers van jouw working capital peformance. Ga ernaar op zoek in de gehele onderneming, want werkkapitaal wordt overal in de bedrijfsorganisatie gegenereerd.
  • Definieer relevante KPI’s. Er zijn er meer dan DSO alleen.
  • Documenteer KPI’s. Zodat het voor iedereen binnen de onderneming duidelijk is hoe zij kunnen bijdragen aan het vergroten van het werkkapitaal.

Benieuwd waar mogelijke drivers/cash leaks van working capital performance zitten in het Order2Cash proces? Download hier een handig overzicht.

Jouw werkkapitaal optimaliseren? Het begint met een goed gesprek.

Elke bedrijfssituatie is uniek. Er bestaan dan ook geen standaardoplossingen voor het optimaliseren van credit management. Ontdek samen met een ervaren credit management consultant van CRiON hoe we met doelgerichte screenings en concrete actieplannen op maat jouw credit management kunnen optimaliseren.

+32 (0)9 244 62 62 info@crion.com