Binnen een klassieke kredietverzekering gaat de dekking in zodra de goederen of diensten geleverd zijn. Wanneer u maatwerk verricht voor een klant loopt u echter ook al risico voordat u de levering van het product of voltooiing van de dienstverlening doet. U heeft bijvoorbeeld al materiaal ingekocht of speciale goederen gefabriceerd, voordat u daadwerkelijk een bewerkt product kunt leveren. Het kan voorkomen dat de klant in deze periode failliet gaat. Deze periode tussen de orderbevestiging en de levering of voltooiing van de dienstverlening wordt daarom het voorleveringsrisico of fabricagerisico genoemd. Dekking van het voorleveringsrisico zorgt ervoor dat u schadevergoeding ontvangt voor de reeds gemaakte kosten (aankoop grondstoffen, productiekosten, loonkosten).

Overleg met een specialist in kredietverzekering.

Jouw kredietrisico is uniek. Daarom willen we vooral naar jou luisteren.

Voor het optimaal beheersen van jouw kredietrisico, contacteer ons nu voor kredietverzekering, handelsinformatie of incasso op maat van jouw behoeften.

+32 (0)9 244 62 62 info@crion.com