Kredietverzekering heeft tot doel een verzekerde te vergoeden voor de vaststaande financiële verliezen opgelopen ten gevolge van de verklaarde (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ...) of vermoede insolventie (onvermogen tot betaling) van zijn debiteur. Daarnaast kan de verzekering ook uitgebreid worden tot dekking van het politiek risico, het voorleveringsrisico, het leveranciersrisico, etc.

Overleg met een specialist in kredietverzekering.

Jouw kredietrisico is uniek. Daarom willen we vooral naar jou luisteren.

Voor het optimaal beheersen van jouw kredietrisico, contacteer ons nu voor kredietverzekering, handelsinformatie of incasso op maat van jouw behoeften.

+32 (0)9 244 62 62 info@crion.com