PolicyManager® neemt werk uit handen.

Agilitas Group biedt haar klanten vooral HR services aan. Onder meer uitzendarbeid via de interimkantoren van Agilitas in België en van Luba en E&A Uitzendbureau in Nederland. Deze 150 kantoren servicen vele duizenden klanten.°

“Op dagbasis hebben we ongeveer 5.000 klanten,” vertelt Bart De Padt, Group Credit & Billing Manager van Agilitas Group. “En op jaarbasis zijn er dat maar liefst 30.000. Het credit management van die vele klanten is enkel mogelijk door het automatiseren van een en ander,” vult hij aan.

Toen de Agilitas Group enkele jaren geleden een factoringprogramma met kredietverzekering wilde implementeren, zocht het dus niet alleen naar de voor haar meest aangewezen kredietverzekeraar, maar ook naar een geschikte tool voor het beheer van de kredietverzekeringspolis(administratie).

Kredietwaardigheidsbeoordeling bij Agilitas: een drietrapsraket

“De kredietwaardigheidsbeoordeling van onze klanten is als een drietrapsraket,” licht De Padt toe. Op het eerste niveau is er de beoordeling door de medewerkers van de uitzendkantoren. Op grond van de handelsinformatie van GraydonCreditsafe beoordelen zij of een kandidaat-klant voldoende kredietwaardig is, of niet. Zo ja, dan is het kredietrisico op die klant tot op een bepaalde hoogte afgedekt door de blinde dekking van de kredietverzekering.

Op het tweede niveau wordt een hogere zelfbeoordelingslimiet bepaald op grond van voornoemde handelsinformatie én de betalingservaring die Agilitas op die klant heeft. Die zelfbeoordeling gebeurt zo goed als geheel automatisch door PolicyManager. “95% van onze kredietlimieten wordt automatisch door PolicyManager bepaald”, aldus De Padt. “Dankzij die automatisering, kunnen we met een beperkt aantal personen het derde niveau van onze kredietlimieten – deze op maat – kwalitatief beheren,” vult hij aan.

quote

Bart De Padt Group Credit & Billing Manager

Automatisering door PolicyManager garandeert een kwalitatief beheer van kredietlimieten voor grote klantenportefeuilles.

Boven een bepaald limietbedrag kan PolicyManager niet automatisch beoordelen. Vanaf dan – of wanneer andere omstandigheden maatwerk verlangen – vragen De Padt en zijn collega’s een kredietlimiet op maat aan en maken ze daarvoor zelf de nodige kredietwaardigheidsanalyse.

De Padt wijst er in dit verband op dat het aanvragen van een limiet op maat niet zonder risico is. “Als de kredietverzekeraar de limietaanvraag weigert, wordt immers ook de zelfbeoordelingslimiet opgeheven,” zo verduidelijkt hij het belang van een grondige kredietwaardigheidsanalyse bij een aanvraag van een kredietlimiet op maat. “En die grondige analyse kunnen we uitvoeren dankzij de automatisering door PolicyManager waarbij de bulk van onze kredietlimieten wordt toegekend conform de voorwaarden van onze polis”, herhaalt De Padt.

Tijdswinst is key

De grootste verdienste van PolicyManager ligt dus in de aanzienlijke tijdwinst die het brengt. Niet alleen op het vlak van kredietwaardigheidsbeoordelingen en kredietlimietbepalingen. Maar ook op het vlak van polisadministratie (zoals omzetdeclaratie en schadedossierbeheer) en het genereren van relevante rapporten en alerts.

Een optimale werking van PolicyManager vergt een feilloze koppeling ervan aan de financiële beheersapplicaties van de gebruiker en van zijn partners (zoals handelsinformatieleveranciers). De Padt is lovend over het werk dat de medewerkers van Aon en CRiON bij die integratie hebben geleverd.

“Ik waardeer zeer de bereikbaarheid van hen,” vertelt De Padt. “Ik vertrouw er graag op dat die nauwe band ons zal toelaten om PolicyManager nog verder te verfijnen, bijv. op het vlak van het personaliseren van het startscherm met de informatie die voor Agilitas het meest aangewezen is,” besluit hij.

° Recent nam Agilitas de Nederlandse uitzendorganisatie Timing over. Die kantoren zijn nog niet in deze cijfers opgenomen.

Tijdswinst is key

Gerelateerde berichten