Incasso in Frankrijk: la douce France, of toch niet?

Wie in Frankrijk incasso wil voeren, moet niet alleen rekening houden met de wettelijke, maar ook met de culturele verschillen die bestaan tussen invordering daar en incasso hier.

Wie exporteert, moet niet alleen zijn aanbod afstemmen op de lokale eigenheden van de exportmarkten waarop hij zich richt. Ook als zijn buitenlandse afnemers hem niet betalen en hij dus gedwongen wordt om incasso te voeren, moet hij rekening houden met de culturele en wettelijke verschillen die er zijn tussen invordering in die landen en incasso hier.

Als exporteur naar Frankrijk stel je je dan ook de vraag waarin invordering in dat land verschilt van de onze hier. Of lyrischer: is incasso voeren in Frankrijk als genieten van een boterzachte croissant, of als tanden breken op een harde baguette?

In een webinar georganiseerd door de Credit Management Circle, het expertiseplatform van CRiON voor credit managers, werd die vraag beantwoord door Mikael Posnic, Directeur Associé bij Order to Cash, de Franse tak van incasso-organisatie TCM Group.

Incasso in Frankrijk: la douce France, of toch niet?

Wettelijke bepalingen

Als je gerechtelijk wil invorderen, kan je opteren voor een assignation en paiement (aanmaning tot betaling). Je neemt dan een advocaat onder de arm die een debat op tegenspraak onderbouwt met de nodige bewijsstukken. Kosten (o.m. honorarium van advocaat) kunnen in dat geval hoog oplopen.

De Franse wetgeving voorziet ook een vereenvoudigde – en goedkopere – procedure: de injonction de payer (betalingsopdracht). Je hoeft geen advocaat te engageren en de procedurekosten zijn zeer gering. Evenwel, als jouw debiteur deze ordonance (beschikking) betwist, moet je alsnog een assignation en paiement (dagvaarding tot betaling) inleiden.

Weet ook: als je een goede reden hebt om aan te nemen dat jouw debiteur insolvabel kan worden, dan kan je een référé provision (voorlopige doorverwijzing) vragen. Als de rechter jou die toekent, kan je beslag leggen op een goed van jouw schuldenaar tot de rechter een definitieve beslissing neemt.

Tot slot maar niet in het minst: de verjaringstermijnen in Frankrijk zijn niet dezelfde als deze in België. Vooral voor vorderingen op consumenten is de betalingstermijn véél korter, want ze bedraagt slechts twee jaar! Vorderingen op bedrijven verjaren na vijf jaar.

Als je bovendien weet dat de Franse wetgeving het niet toestaat om in een minnelijke fase kosten (een vergoeding voor de incasso) aan particuliere schulden toe te voegen, dan komt het er dus op aan om particuliere debiteuren zeer strict op te volgen.

Culturele verschillen

Niet alleen de Franse wetgeving is zeer beschermend voor particulieren, ook de rechters zijn dat.

Vorderingen op particulieren worden ingeleid voor beroepsrechters (juristen) die traditioneel oordelen in het belang van de consument en daarbij de contractuele clausules in jouw verkoopvoorwaarden soms negeren.

Vorderingen op ondernemingen daarentegen worden ingeleid voor consulaire rechters, dat zijn lekenrechters uit het bedrijfsleven die dicht(er) bij de zakelijke realiteit staan. Zij staan dan ook schadeloosstellingen toe, al kunnen die sterk verschillen, omdat er geen vaste regels bestaan.

Een ander – en opmerkelijk – cultureel verschil is het wijdverbreide gebruik in Frankrijk van cheques als betaalmiddel. Opmerkelijk, omdat dat bij ons al lang niet meer het geval is. Het kan dan ook geen verbazing wekken dat deelnemers aan het webinar hierover vragen hadden. Vooral over de gevolgen van ongedekte cheques.

Mikael Posnic had alvast deze geruststellende boodschap: Fransen schrijven zelden ongedekte cheques uit, omdat de gevolgen ervan niet gering zijn. Wie ongedekte cheques uitschrijft, riskeert een interdit bancaire (bankverbod) en komt dan op een zwarte lijst bij àlle Franse banken. Bovendien: als een cheque meer dan 30 dagen onbetaald blijft, bekom je als schuldeiser van de bank een certificat de non-paiement (certificaat van wanbetaling), dat even afdwingbaar is als een gerechtelijke beslissing.

Conclusie

Incasso voeren in Frankrijk is dus niet zo makkelijk als genieten van een boterzachte croissant. Zeker niet als het om particuliere schulden gaat, omdat de Franse wetgever en rechters consumenten sterk beschermen.

Maar het is ook niet zo onoverkomelijk als het tanden breken op een harde baguette, want je kan al via een vereenvoudigde gerechtelijke procedure (injonction de payer) de betaling van jouw schuld bekomen. En van cheques, die nog zeer courant zijn in Frankrijk, hoef je niet te vrezen dat ze ongedekt zijn.

Blijf je graag op de hoogte van de Credit Management Circle events? Klik hier om onze kalender 2022 te ontdekken

Groei dankzij je kennis in Credit Management

Benieuwd naar hoe je door de juiste communicatie technieken de dagelijkse collections calls efficiënter en effectiever kan maken.

Of duik je liever in de juridische aspecten van de behandeling van faillissement en schuldsanering, betalingsregelingen, vennootschapsrecht en incasso-aspecten binnen de B2B-wetgeving.

Ontdek onze Start2Collect en Master2Collect opleiding en groei dankzij je kennis in credit management!

Klik hier om de Start2Collect opleiding te ontdekken

Klik hier om de Master2Collect opleiding te ontdekken