Plaats je werkkapitaal niet in quarantaine

Ruim anderhalf jaar na de start van de pandemie bekijken we met een aantal experten hoe je ervoor zorgt dat je werkkapitaal niet in quarantaine gaat.

Werkkapitaal sneltest

Samen met de deelnemers van deze credit management circle sessie hebben we een werkkapitaal sneltest gedaan. We zetten hierbij onze statistieken op een rijtje:

  • Groeiende of op zijn minst gelijkblijvende werkkapitaalbehoefte
  • Stijgende grondstofprijzen, stijgende omzet en tragere betalingen van klanten als drijvers van de werkkapitaalbehoefte
  • Meer nood aan automatisering van werkkapitaal processen door krapte op de arbeidsmarkt

Better safe than sorry

Verwachting is dat de hoge werkkapitaalbehoeftes verder zullen aanhouden in 2022. In diverse Europese landen lopen dan immers de corona steunmaatregelen af. Bijvoorbeeld in Nederland zijn bedrijven rechtstreeks met liquiditeiten ondersteund.

Vanaf volgend jaar staat voor heel wat bedrijven de terugbetaling van deze steunmaatregelen op de agenda. De werkkapitaalbehoefte zal dus nog een tijdje hoog blijven. Dringend tijd dus om te kijken hoe je kan vermijden dat je werkkapitaal in quarantaine geraakt.

Internationale werkkapitaal pass

Wat helpt beter om te ontsnappen aan een werkkapitaal quarantaine dan een internationale werkkapitaal pass? Deze pass laat toe verschillende entiteiten van eenzelfde groep binnen Europa aan dezelfde voorwaarden te factoren. Dit kan zowel in een recourse als een non-recourse formule. Bij een non-recourse formule zorgt een kredietverzekeraar voor extra zekerheid. Hoewel aan recourse contracten een hoger prijskaartje hangt, zien we in stijging in de vraag naar dit type contracten.

Boosters voor je werkkapitaal

Het combineren van factoring met debtsale fungeert als een ware booster voor je werkkapitaal. De factoring staat dan in voor de financiering van je ‘performing’ vorderingen en wordt onmiddellijk aangevuld met debtsale van je ‘non-performing’ vorderingen. Debtsale ondersteunt het liquide maken van achterstallige assets. Tot welke termijnen dit gaat, kan contractueel vastgelegd worden.

Automatiseringsvaccin

Krapte op de arbeidsmarkt doet meer en meer bedrijven naar het automatiseringsvaccin grijpen om hun werkkapitaalprocessen efficiënter aan te pakken. Zo biedt het uitwisselen van data tussen leverancier en klant – zoals bijvoorbeeld via een platform voor elektronische facturatie – voordelen voor beide partijen. De klant heeft een helder overzicht van de openstaande facturen en kan ingaan op dynamic discounting aangeboden door de leverancier. Het onmiddellijk betalen van de factuur vertaalt zich dan in een korting. De leverancier biedt hiermee een geautomatiseerde incentive aan om tijdig te betalen en heeft op elk moment zicht op de status van alle openstaande facturen.

Verder zet credit management software in op het automatiseren van credit management processen. Dit laat ook toe dat de credit professional meer toegevoegde waarde kan leveren: louter uitvoerend taken zijn geautomatiseerd zijn en een ware expertrol kan opgenomen worden. Een expert die na het lezen van dit artikel gewapend is om adequaat te reageren op vragen voor betalingsuitstel en met een gerust hart werkkapitaaluitdagingen aangaat.