Vind je nieuwe collega en versterk je credit management team.Talentmanagement, iets wat jij al doet als credit manager?

De rollen zijn omgedraaid. Daar waar professionals vroeger in de rij moesten staan voor een job, staan bedrijven nu in de rij voor het werven van nieuw talent. Ook binnen Credit Management zien we dat het moeilijk is om gekwalificeerde kandidaten te vinden en te behouden.

We gingen hierover in gesprek met Ine Meeussen, oprichter van Ufinity. Ufinity is gespecialiseerd in het rekruteren van financiële profielen en biedt financiële bedrijven en departementen begeleiding in talentmanagement. De key take-aways vind je hieronder:

De arbeidsmarkt context vandaag

In Q3 2023 stond de vacaturegraad – het aantal openstaande vacatures per 1000 banen van werknemers – binnen de financiële sector op 4,72% en waren er 198.724 openstaande vacatures. Dit ging gepaard met een sourcingdruk van 31%, wat betekent dat 1 op de 3 professionals met een financiële functietitel aangesproken werd door headhunters en regelmatig in aanraking kwam met nieuwe jobaanbiedingen. Ben je zelf dus niet meteen op zoek naar nieuw talent? Toch is het opletten geblazen, want andere bedrijven hebben mogelijks interesse in jouw medewerkers.

Een shift in de mindset van de sollicitant

Steeds meer wordt de bewijslast, die voorheen in het kamp van de sollicitant lag, verschoven naar het kamp van de wervende partij. Jonge professionals schatten hun waarde hoog in en willen overtuigd worden van de aanbieding die op tafel ligt. Hierbij wordt veel belang gehecht aan een goede werk/privé balans, flexibele werktijden en een werkomgeving waarbij mentale gezondheid ondersteund wordt. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de cultuur en waarden van een bedrijf. Potentiële werknemers willen graag werken bij een bedrijf dat niet alleen gericht is op winstmaximalisatie, maar ook aandacht heeft voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, diversiteit en inclusie.

Naast corporate branding, nu ook nood aan employer branding

Bij het aantrekken van talent is het van uiterst belang om jezelf als werkgever in de kijker te zetten en je bekendheid te vergroten. Een rondvraag bij je huidige werknemers kan hiervoor een goed startpunt zijn, waarbij je samen stilstaat bij de vragen; “Waarom willen potentiële kandidaten voor ons kiezen?”, “Wat maakt ons uniek?”, “Wat kunnen wij toekomstige collega’s bieden?”. Vandaag communiceren financiële bedrijven heel vaak klantencases, hoe goed de dienstverlening is, waarom klanten kiezen voor bepaalde producten, enz. Informatie rond wie ze als werkgever zijn, wat ze doen voor hun medewerkers, welke waarden belangrijk zijn, enz. is nog zeer beperkt.

Hou het kort en mobile-friendly

In een situatie van schaarste, hou je het eerste contact met je potentiële kandidaten het best laagdrempelig. Eenmaal je de aandacht hebt kunnen trekken en interesse hebt gewekt, kan je aan de hand van een eenvoudig sollicitatieformulier de contactgegevens opvragen. Op LinkedIn kan je al behoorlijk wat informatie terugvinden voor een eerste screening en tijdens een intake gesprek kunnen andere vragen beantwoord worden.

Persoonlijke & professionele ontwikkeling

Heb je nieuw talent gevonden en is de onboarding achter de rug? Wacht dan niet te lang met het inplannen van een evaluatiegesprek. Kijk hierbij samen naar een ontwikkelingstraject. Focus niet enkel op het heden, maar buig je ook over langere termijn doelstellingen. Op die manier moedig je groei aan en blijft de job boeiend.

Een bredere kijk op talent

Durf breder te kijken naar talent en staar je niet blind op een diploma (vb. collector) of een eerdere werkervaring binnen credit management. Als bedrijf kan je bijdragen tot het vergroten van de doelgroep, door mensen aan te werven uit andere sectoren. Met een talentgerichte aanpak en de juiste begeleiding kunnen professionals zich verder ontplooien.

Tijdens je zoektocht naar een nieuwe credit manager om je team te versterken, kunnen volgende alternatieven misschien een oplossing bieden;

  • Digitalisering van processen en repetitieve taken
  • AI-programma ter ondersteuning, zodat je team zich kan toeleggen op complexere dossiers die menselijke intervisie vereisen
  • Uitbesteden van taken / projecten, om de werkdruk (tijdelijk) te verminderen

Gerelateerde berichten

Digitalisering

Digitalisering opent nieuwe deuren voor credit management

De efficiëntie van bedrijfsprocessen wordt steeds meer bepaald door de mate van digitalisering en automatisering. Ook binnen credit management zorgen digitale tools voor efficiëntieslagen. Dit zien we in het bijzonder bij kredietwaardigheidsbeoordeling, facturatie en het incassoproces. Klaar om een volgende stap te zetten in de digitalisering van je credit management?

Credit manager is geen robinson crusoe news

Een credit manager is geen Robinson Crusoë

Credit management voer je niet vanop een onbewoond eiland. Omdat credit management raakt aan vele beleidsdomeinen van een organisatie, zoals sales, legal en finance, werk je als credit manager nauw samen met collega’s van die afdelingen. Geïntegreerd credit management reikt zelfs vérder dan de eigen organisatie: het sluit aan op het aankoopproces van de klanten.

Credit Management is topsport news

Credit management in coronatijden? Topsport!

In een scrum workshop staken we virtueel de koppen bij elkaar met een aantal credit managers, blikten terug op een bijzonder 2020 en polsten naar de verwachtingen voor 2021.