Werkkapitaaloptimalisatie

‘Hoe meer werkkapitaal, hoe beter’ denk je dan misschien spontaan, maar dat is niet zo. Het komt er niet op aan om werkkapitaal te maximaliseren, maar om het te optimaliseren. Want te veel werkkapitaal is niet goed. Werkkapitaal is namelijk kapitaal dat jou niets oplevert.

Werkkapitaaloptimalisatie is al een tijdje actueel. Omdat banken de laatste jaren minder snel leningen toestaan omwille van de steeds hogere eisen waaraan zij moeten voldoen op het vlak van kapitaalbuffering, zijn ondernemers meer aangewezen op kapitaal uit de eigen onderneming. En dat laatste is vandaag meer dan ooit het geval. Nu de intrestvoeten stijgen en extern kapitaal dus duurder wordt, neemt het belang van eigen werkkapitaal navenant toe.

Bovendien is de wereldwijde aanvoerketen al een tijdlang ontwricht. Zo zijn er bedrijven die, aangespoord door de voorraadcrisis die bij de uitbraak van de coronapandemie ontstond, hun stocks aanzienlijk hebben aangevuld om de continuïteit van hun activiteiten te verzekeren. Waar voorraden een aanzienlijke impact hebben op werkkapitaal, maken deze ontwikkelingen werkkapitaaloptimalisatie des te relevanter.

Om al deze redenen wijdde de Credit Management Circle, het expertiseforum van CRiON en haar programmapartners voor credit en andere finance managers, een Experience Day aan werkkapitaaloptimalisatie. Experten in dit domein deelden hun inzichten, credit managers getuigden over hun ervaringen en credit management services providers reikten oplossingen aan. De belangrijkste expertinzichten, tips, tricks en trends die er werden gedeeld, bundelen we hier voor jou.

Download onze white paper en kom meer te weten over Working Capital.

Werkkapitaaloptimalisatie

Andere publicaties

Whitepaper CRI mock up credit or crisis

Credit or Crisis

Crises bieden kansen, zo geloven we. Daarom grepen we de zware kredietcrisis van een aantal jaar geleden aan om met tal van professionals te brainstormen over innovaties in credit management.