Commercieel risico = het risico dat uw debiteuren u niet betalen ten gevolge van een verslechterde financiële toestand (bv. onvoldoende liquiditeit).

Politiek risico = alle gebeurtenissen die voor uw debiteuren in het buitenland als overmacht gelden en waardoor deze niet in staat zijn hun facturen te vereffenen, nl.:

  • politieke gebeurtenissen vb. oorlog, revolutie of opstand
  • rampen zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen of vloedgolven
  • deviezenschaarste die een transfer vertraagt of verhindert
  • algemeen moratorium afgekondigd door de overheid in het land van uw debiteur
  • handelingen, beslissingen of in gebreke blijven van overheidsinstanties die als overheidsdaden worden beschouwd

Overleg met een specialist in kredietverzekering.

Jouw kredietrisico is uniek. Daarom willen we vooral naar jou luisteren.

Voor het optimaal beheersen van jouw kredietrisico, contacteer ons nu voor kredietverzekering, handelsinformatie of incasso op maat van jouw behoeften.

+32 (0)9 244 62 62 info@crion.com