Technologie als partner voor de credit manager.

Artificiële intelligentie is niet meer weg te denken uit het nieuws: chatGPT en wat de impact ervan kan zijn, zet in elk geval aan tot nadenken. Hoe zit het eigenlijk met artificiële intelligentie in credit management: welke concrete toepassingen zijn er al en is de credit manager binnenkort een bedreigde soort? We gingen samen met Marc Brems (BASF) na hoe artificiële intelligentie in credit risk je dichter bij je klant kan brengen.

AI brengt je dichter bij de business

Automatisering zorgt er net voor dat er meer tijd is voor de mens: zowel de interne als de externe klant. AI kan bijdragen tot een sterke vermindering van de administratieve taken, zodat er meer tijd vrijkomt voor overleg met interne klanten (zoals sales) en telefoongesprekken met klanten en waarom niet: persoonlijk contact met de klant. Zodat de klant opnieuw centraal komt te staan in het leven van de credit manager en credit management een actief onderdeel wordt de van customer journey.

Cross functional Connectiviteit

Technologie verhoogt de connectiviteit tussen verschillende functies in de organisatie en faciliteert uitwisselen van real-time informatie en inzichten. Zo is credit management verbonden met master data teams, e-commerce kanalen, sales teams, customer service, … Dit draagt bij aan vlottere cross team communicatie en efficiënte proces flows. AI kan ook bijdragen aan het vermijden van onnodige order blokkeringen en zorgen voor een focus op de reële risico’s.

Elke 'no' is een Next Opportunity

Het beter kunnen inschatten en voorspellen van kredietrisico’s kan ook bijdragen tot het begraven van de strijdbijl tussen sales en credit. Hoewel veel bedrijven al ingezet hebben op een constructieve manier van samenwerken tussen sales en credit, worden nog steeds wat tegenstrijdige belangen gezien. Een filosofie waarbij het systeem ook meehelpt nadenken bij het omzetten een ‘nee’ naar een ‘ja’ waar een aantal voorwaarden aan verbonden zijn, draagt bij tot rendabele groei.

Van credit manager naar working capital manager

Het hokjesdenken in functies en rollen in een organisatie behoort tot het verleden. Daar waar het laatste decennium een sterke professionalisering van de credit management functie hebben gezien en een verdere automatisering, zien we dat veel bedrijven de stap zetten naar een volgende invulling. Een verbreding van de rol waarbij verantwoordelijkheid voor cash in en cash out gebundeld wordt in 1 functie. Bij BASF wordt dit gezien als een stap om de verbondenheid met klanten en leveranciers te versterken.

Credit management als strategische business partner

Zoals in het verleden al wel meer werd gezien bij technologische vooruitgang, verwachten we ook in credit management dat technologie en artificiële intelligentie zal bijdragen tot een andere functie inhoud. Het puur functionele credit risk rekenwerk: berekenen van ratio’s, kredietlimieten, … wordt vervangen door een meer strategische rol. Dit vertaalt zich dan ook in een wijziging van het ideale credit manager profiel. De future proof credit manager heeft een helikopter view met doorgedreven marktinzichten, staat dicht bij de klant en ontpopt zich tot strategische business partner.