Kredietwaardigheidsanalyse van de klanten

  • Preventie: alvorens te leveren/diensten te verrichten aan uw klant wordt een kredietwaardigheidsonderzoek verricht op basis van zowel officiële gegevens (jaarrekeningen of handelsinformatierapporten) als eigen informatie waarover de kredietverzekeraar beschikt (sectorkennis of informatie over het betaalgedrag van de debiteur).
  • Monitoring: tijdens de looptijd van de polis wordt de kredietwaardigheid van uw klanten gemonitord. U wordt op de hoogte gehouden van alle mogelijke factoren die de kredietwaardigheid van uw klant kunnen beïnvloeden.

Meer informatie

Debiteurenbeheer

Kredietverzekering biedt een kader om uw debiteurenbeheer (facturatie, opvolging betaling van facturen,…) optimaal te organiseren.

Meer informatie

Incasso

U kan een beroep doen op de minnelijke en juridische incassoservice van de kredietverzekeraar wanneer uw facturen niet tijdig worden betaald.

Vergoeding van de verliezen

Indien uw klant zich in staat van verklaarde of vermoede insolventie bevindt en de betaling van uw facturen blijft uit, zal de kredietverzekeraar u schadevergoeding betalen voor de geleden verliezen.

Overleg met een specialist in kredietverzekering.

Jouw kredietrisico is uniek. Daarom willen we vooral naar jou luisteren.

Voor het optimaal beheersen van jouw kredietrisico, contacteer ons nu voor kredietverzekering, handelsinformatie of incasso op maat van jouw behoeften.

+32 (0)9 244 62 62 info@crion.com