Credit management in tijden van crisis.

Onmiddellijk volgend op de economische crisis die was veroorzaakt door de covid-pandemie, leidde het Rusland-Oekraïneconflict tot een nieuwe economische depressie. Crisis is dan ook het nieuwe normaal geworden.

Hollende energieprijzen, ontwrichte toevoerketens en stijgende intrestvoeten plaatsen ondernemers in het algemeen en credit managers in het bijzonder voor grote uitdagingen.

Daarom legden we in een panelgesprek met senior managers van verschillende kredietverzekeraars (AIG, Allianz Trade, Atradius, Coface en Credendo) de volgende vraag voor: Credit or Crisis?

Wat verwachten kredietverzekeraars dat de toekomst brengt?
Of en hoe sturen zij hun kredietlimietbeoordeling en -acceptatie bij?
En welke tips & tricks reiken ze aan?

Gering ondernemersvertouwen

Vele ondernemers zien de toekomst somber tegemoet. Een bevraging van CRiON en Etion leert dat drie kwart van de entrepreneurs meer faillissementen verwacht. En dat een derde onder hen nu al vragen om betalingsuitstel krijgt van hun klanten.

Gezien de huidige economische malaise kan dat niet verbazen. Evenwel, de kredietverzekeraars geven aan dat niet alles kommer en kwel is. De escalerende energieprijzen maken het weliswaar moeilijk voor sectoren met een groot energieverbruik, zoals chemie en metallurgie, waar sommige bedrijven intussen al hebben beslist om hun productie te staken. Andere sectoren daarentegen houden stand, zoals de bouwsector die blijft profiteren van overheidsinvesteringen in infrastructuurwerken.

Bovendien is de exposure van kredietverzekeraars vandaag nog altijd hoger dan voor de covid-crisis. En ook de totale omvang van alle schadeclaims ligt nog altijd lager, o.m. dankzij de ruime steunmaatregelen die overheden hebben genomen om die crisis te bezweren en zo ondernemingen voor faillissementen te behoeden.

De kredietverzekeraars geven wel toe dat de situatie aan het veranderen is. En dat daarom voorzichtigheid is geboden. Evenwel, zij zijn beter dan ooit gewapend, zo maken ze zich sterk, om kredietlimietaanvragen correct te beoordelen en op die manier een hoge acceptatiegraad te blijven verzekeren. Niet in het minst omdat kredietverzekeraars vandaag anders tegen risico’s aankijken en ze die nog beter kunnen beoordelen dan vroeger.

Toekomstgerichte kredietlimietbeoordelingen

De kredietverzekeraars beklemtonen unisono dat zij hun credit risk assessments al lang niet meer alleen baseren op historische, financiële gegevens uit jaarrekeningen en andere publicaties. Zij nemen ook andere dan boekhoudkundige data mee in hun afwegingen. Bovendien laten recent ontwikkelde assessment tools hen toe om voortijdig risico’s te determineren.

Zo hebben kredietverzekeraars uit data-analyse geleerd dat ondernemingen die ESG compliant zijn – d.i. goed scoren op het vlak van duurzaamheidseisen inzake milieu (Environmental), maatschappij (Social) en goed bestuur (Governance) – doorgaans beter presteren dan andere. Daarom nemen kredietverzekeraars bij hun kredietwaardigheidsbeoordelingen vandaag ook ESG compliancy mee (daarover lees je overigens meer in dit artikel).

Ook nog: kredietverzekeraars beoordelen risico’s niet alleen op het niveau van de betrokken onderneming. Zij voeren daarenboven een peer group analysis uit en kijken daarbij naar het bredere plaatje van de sector waarin de onderneming actief is.

Waar kredietverzekeraars als eerste mogelijke problemen detecteren – niet alleen op grond van de betalingsachterstanden van de klanten van hun verzekerden, maar ook van de vele andere data die zij permanent monitoren, zoals deze die zij putten uit screenings van socialemediaberichten – kunnen zij bovendien waarheidsgetrouwe voorspellingen maken.

Predictive forecasts en simulaties laten verzekeraars toe om kredietrisico’s beter dan ooit correct in te schatten. En op die manier kredietlimieten hoog te houden. Want hoe beter zij kredietrisico’s kunnen inschatten, hoe groter het kredietlimietvolume dat zij kunnen aanhouden, tegelijk hoe lager de schadelast is die zij verwachten te moeten dragen.

De verzekeraars wijzen in dit verband nog op de opportuniteiten die de huidige krimp van de wereldwijde economie biedt. Als de vraag afneemt, daalt ook de kredietlimietbehoefte van verzekerden en dat opent perspectieven voor anderen die vandaag nog geen kredietlimiet hebben.

Tot slot, maar niet in het minst, beklemtonen de kredietverzekeraars dat zij er alle belang bij hebben om kredietlimieten maximaal toe te staan, omdat premievolumes gebaseerd zijn op verzekerde omzetten. Zij zullen er dan ook alles aan doen om kredietlimietaanvragen zo ruim als mogelijk te blijven honoreren.Bekijk ons whitepaper over 'Credit or Crisis'

Tips & tricks van kredietverzekeraars

Be close to the risk: volg jouw risico’s – en dus jouw klanten – nauw op. Monitor o.m. nauwkeurig het betalingsgedrag van jouw afnemers. Een erg praktische tip in dit verband: maak een Google alert aan voor jouw belangrijkste debiteuren en ontvang zo als eerste alle nieuws dat wereldwijd over die ondernemingen verschijnt.

Be prepared: bepaal in overleg met jouw afnemers, banken en kredietverzekeraar jouw reële limietbehoeftes en stem jouw kredietlimietaanvragen daarop af. Optimaliseer bovendien jouw cash to order cycle. Reduceer bijvoorbeeld de betalingstermijnen die je jouw klanten toestaat.

Be insured: geniet op die manier niet alleen van een dekking als jouw afnemer jou niet meer kan betalen. Maar ook van de predictieve rol van kredietverzekering (voortijdige notificatie van mogelijke problemen; zie hoger). En van de grotere succesratio die incasso door kredietverzekeraars heeft.

Tips & tricks van kredietverzekeraars

Tips & tricks van CRiON

Wij kunnen de kredietverzekeraars alleen maar bijtreden in hun pleidooi voor het optimaliseren van jouw credit management. Onze ervaren credit management adviseurs staan jou alvast bij met audits, adviezen en opleidingen op maat van jouw behoeften.

Omdat de exposure van de kredietverzekeraars vandaag nog altijd hoog is en zelfs hoger dan voor de covid-crisis, is het nú nog het moment om een kredietverzekeringspolis te onderschrijven. Als onafhankelijk makelaar vinden wij voor jou de meest aangewezen kredietverzekeringspolis.

Jouw (bestaande of nieuwe) polis kunnen we bovendien aanvullen met niet-opzegbare limieten en/of een top-up dekking. In deze onzekere economische tijden zijn deze credit management oplossingen waardevoller dan ooit.

Tips & tricks van CRiON

Gerelateerde artikels

Shutterstock 2057392145

ESG: hype of realiteit?

Ondernemingen moeten aan steeds meer duurzaamheidseisen op het vlak milieu (Environment), maatschappij (Social) en goed bestuur (Governance) – of kortweg ESG – voldoen. Zo worden binnen afzienbare tijd nieuwe rapporteringsverplichtingen over duurzaamheid opgelegd. ESG is dan ook een hot topic voor ondernemers en kredietverzekeraars. ESG is geen hype, maar realiteit.

ESG in credit risk news

ESG in credit risk

Is je credit risk benadering aan een update toe? Als je vorig jaar crisisbestendigheid had toegevoegd aan je kredietwaardigheidsanalyse, is ons advies om vanaf nu ook ESG indicatoren mee op te nemen.